Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Chcete kvalifikační kurz, po kterém se Vám bude stýskat, až skončí? Tak to přesně se Vám může stát, když se přihlásíte na náš akreditovaný rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Čtěte dál a podívejte se i na reference účastníků 🙂 Náš kvalifikační kurz je totiž unikátní tím, jak se zaměřuje na člověka a jeho silné stránky a potřeby, které jsou v přístupech zaměřených na člověka vždy základním východiskem pro řešení jeho nepříznivé sociální situace. Bude se Vám hodit zejména pokud chcete pracovat nebo už pracujete v komunitních službách pro dospělé lidi nebo děti s postižením nebo v ústavu, který prochází transformací.

Data konání:

5 třídenních bloků, vždy středa, čtvtrtek, pátek od 9.00 – 16.30h v termínech:
15. – 17. 9. / 6. – 8.10. / 20. – 22. 10. / 3. – 5. 11. / 24. – 26. 11. 2021
*změna termínů jednotlivých bloků vyhrazena 

Co se na kurzu naučíte

Především poznáte základní principy individualizace pomoci a podpory a komunikace s lidmi s postižením i jejich rodinou – např. se seznámíte se základními pojmy augmentativní a alternativní komunikace. Budete umět aplikovat některé postupy a nástroje sociální práce a vzdělávání specifické pro práci s lidmi s postižením. Dozvíte se, kdy vyžadovat odbornou podporu např. v oblasti psychoterapie nebo terapie problémového chování apod. Naučíte se také základy první pomoci a základy péče o nemocné. Budete znát základní pojmy z oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb a budete mít možnost o tématu podiskutovat s právníky, kteří se specializují na ochranu práv lidí s postižením. Rozpoznáte příznaky týrání a zneužívání. Budete znát principy krizové intervence a budete vědět, kam se obrátit o další pomoc. Pochopíte základní principy vytváření podmínek pro sociální začlenění a uplatňování občanských i lidských práv této skupiny lidí při současném zajištění jejich bezpečí a ochrany zdraví.

Podmínkou úspěšného absolvování je splnění docházky v min. rozsahu 90 %, absolvování odborné praxe (lze ji absolvovat na vlastním pracovišti), odevzdání zadaných praktických úkolů a úspěšné zpracování závěrečného testu.

Pro koho je kurz

Kurz je určen zejména pro lidi, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace ale i pro ty, kteří mají chuť dále rozvíjet dovednosti a znalosti.

Obsah kurzu

Obsah kurzu vychází ze zákonných požadavků:

 • Kvalita v sociálních službách, standardy kvality
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, alternativní komunikace
 • Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, základy ochrany zdraví
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • Základy prevence vzniku závislosti na sociální službě
 • Sociálně právní minimum
 • Metody sociální práce
 • Základy péče o nemocné, základy hygieny
 • Úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • Prevence týrání a zneužívání
 • Základy výuky péče o domácnost
 • Krizová intervence
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Zvládání jednání ohrožující zdraví a život uživatele služby nebo jiných lidí, pravidla šetrné sebeobrany

Rozsah

Rozsah kurzu je 150 hodin, z toho 120 vyučovacích hodin během 15 dní a 30 hodin odborné praxe.

Kurz začíná vždy v 9.00h. Končí v 16.00h – 16.30h, podle toho, na jak dlouhé polední pauze se ráno dohodneme.

Možnost zaplacení účastnického poplatku od úřadu práce

Možná pro vás bude zajímavé, že účastnický poplatek za kvalifikační kurz za Vás může uhradit váš úřad práce. Za tímto účelem je potřeba žádat před zahájením kurzu na vašem úřadu práce o tzv. „zvolenou rekvalifikaci“ podle § 109 zákona č.435/2004 Sb. Zákona o zaměstnanosti. Nemusíte přitom být nezaměstnaní, protože účelem rekvalifikace je také udržení si stávajícího zaměstnání. Pokud chcete tuto možnost využít, je potřeba se zaevidovat na úřadu práce buď jako uchazeč (pokud jste nezaměstnaná/nezaměstnaný) nebo jako zájemce (pokud pracujete a potřebujete si kvalifikaci doplnit za účelem udržení si zaměstnání).

Pokud vás úřad práce pro rekvalifikaci doporučí, uzavře s vámi písemnou dohodu o rekvalifikaci. Více informací najdete na portálu MPSV. Počítejte ale s tím, že pro vyřízení žádosti o rekvalifikaci je potřeba poměrně dost času.

Co od nás dostanete

Připravíme pro Vás tištěné podklady, kam si můžete dělat i poznámky. Během kurzu budete mít k dispozici dostatek kávy, čaje a vody s citronem. K tomu také nějakou tu dobrůtku (bez palmového oleje) a ovoce na svačinu. K ohřevu vlastního obědu můžete využít mikrovlnnou troubu.

Zde si můžete stáhnout katalogový list s informacemi pro své kolegy a zaměstnance:
Informace o kurzu pro tisk

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Datum

03. března 2022 - 28. června 2022

4 povinné bloky:
26. - 28. dubna 2021
10. - 12. května 2021
24. - 26. května 2021
07. - 09. červen 2021

Čas

8:00 - 18:00

Cena

9 999 Kč

Umístění

Praha - Karlínské náměstí

Školící místnost Rytmus (3. patro)

Karlínské náměstí 12, Praha 8

Akreditováno

MSMT - 39985/2020-2-994

Kategorie

Organizátor

Ivan Pirohanič
+420 737 536 425
ivan.pirohanic@rytmus.org
Přihlásit se Platební podmínky

Řečníci

 • Lektor 1
  Lektor 1
 • Lektor 2
  Lektor 2

  Kurzy a semináře vedeme formou diskusí, zážitkově, sdílíme zkušenosti, vzájemně se obohacujeme různými pohledy. Kreativními způsoby hledáme řešení konkrétních problémů, na které ve své práci či životě narážíte. V rámci kurzů společně hledáme cesty a zdroje vedoucí ke kvalitnímu začleňování dětí a dospělých do běžného života. Pracujeme s tím, co je nám k dispozici teď a tady.