Po více než 20 letech získal Jiří zpět svéprávnost. Pomohla k tomu smlouva o nápomoci

Jiřímu je 40 let, od roku 2000 byl omezen ve svéprávnosti a soud mu přidělil veřejného opatrovníka. Do potíží se dostal zhruba před 20 lety. Stačilo, aby spolu s otcem podepsal nevýhodnou smlouvu. Od té chvíle dlužil 500 000 Kč, které musel splácet. Svéprávnost se mu s naší pomocí podařilo získat zpět až v dubnu 2021 a byla to vskutku trnitá cesta…

Celý dluh se Jiřímu postupně s pomocí veřejné opatrovnice podařilo splatit. Měl dvě zaměstnání a pracoval celkem 4 dny v týdnu. Za posledních 20 let si svým rozhodováním nezpůsobil žádnou jinou závažnou újmu.

Jiří se rozhodl, že se vrátí zpět do ústavu (DOZP), kde v minulosti strávil 10 let. Byl pevně přesvědčen, že se mu tam bude líbit. Zanedlouho však přišlo rychlé vystřízlivění a Jiří začal hledat možnosti, jak se z ústavu dostat zpět do chráněného bydlení. 

Začínáme s Jiřím spolupracovat

Jiří se obrátil na naší službu Poradna Quip s působností po celé České republice, která má za cíl odborné sociální poradenství.

Náš sociální pracovník a právnička poradny začali komunikovat s DOZP a s veřejnou opatrovnicí o právech Jiřího (právo opustit ústav, vybrat si místo k bydlení dle jeho představ apod.). Situace se nedařila vyřešit dohodou a naše právnička již připravovala podnět k soudu. Nakonec se pro Jiřího v chráněném bydlení uvolnilo místo, kam mohl z DOZP odejít a podnět k soudu nebyl potřeba.

Smlouva o nápomoci může být uzavřena jak v písemné, tak v ústní formě. V obou případech však musí být schválena soudem. Soud smlouvu neschválí, pokud zájmy podpůrce odporují zájmům podporovaného. Ze smlouvy musí být zřejmé, co má a nemá podpůrce dělat, jak má jednat a poskytovat svou pomoc.

Podpůrce se smlouvou o nápomoci zavazuje, že bude přítomen při právních jednáních podporovaného, poskytne mu potřebné údaje a bude mu nápomocný radami.

Zdroj: wikipedia.org

Jiří s námi pokračoval ve spolupráci. Jeho dalším cílem bylo získat zpět svéprávnost. V této věci mu již dříve pomáhalo CHB Naplno. Vše se však zastavilo na skutečnosti, že Jiří neměl kolem sebe dostatek lidí, kteří by mu pomáhali se rozhodovat a samostatně právně jednat.

Proto spolu s naší právničkou a sociálním pracovníkem vytvořili podklady k soudu, který po 2 měsících schválil smlouvu o nápomoci mezi Jiřím, jeho sestrou a námi. V současné době Jiří bydlí v ubytovně, o kterou usiloval v době svého pobytu v ústavu a nedávno změnil zaměstnání.

Organizace FOKUS Tábor z.s. Jiřího aktuálně podporuje v hospodaření s penězi a vyřizování si osobních záležitostí na úřadech. Jiří sice říká, že je to poměrně „fuška“, ale je moc rád, že může konečně jednat sám za sebe. 

Novými nástroji občanského zákoníku, které slouží jako mírnější varianty k omezení svéprávnosti (smlouva o nápomoci, zastoupení členem domácnosti a opatrovnictví bez omezení svéprávnosti), vás provedeme na akreditovaném kurzu Jak vybrat vhodné podpůrné opatření nahrazující omezení svéprávnosti.

 


 

Jiřímu je 40 let, od roku 2000 byl omezen ve svéprávnosti a soud mu přidělil veřejného opatrovníka. Do potíží se dostal zhruba před 20 lety, stačilo aby spolu s otcem podepsal nevýhodnou smlouvu. Od té chvíle dlužil 500 000 Kč, které musel splácet. Svéprávnost se mu podařilo získat zpět až v dubnu 2021 a byla to vskutku trnitá cesta…

Dluh splacen

Z ústavu odešel do chráněného bydlení (CHB) a začal pracovat v chráněné dílně. V roce 2020 bydlel v rámci CHB Naplno sám v garsonce a využíval podporu v rozsahu 3 až 4 hodiny týdně. Měl dvě zaměstnání a pracoval celkem 4 dny v týdnu. Celý dluh se mu postupně s pomocí veřejné opatrovnice podařilo splatit. Za posledních 20 let si svým rozhodováním nezpůsobil žádnou jinou závažnou újmu.

Návrat do ústavu?

Po rozchodu s přítelkyní jej však přátelé přemluvili, aby se vrátil zpět do ústavu. Téměř celý rok Jiří přemlouval veřejnou opatrovnici, aby podala žádost do ústavu, kde v minulosti strávil 10 let. Byl pevně přesvědčen, že se mu tam bude líbit a že si zde najde novou přítelkyni. Své rozhodnutí si nenechal rozmluvit ani od asistentů, svých přátel z práce a ani od své sestry.

Veřejná opatrovnice nakonec podala žádost a pomohla Jiřímu se stěhováním. Po pouhých 2 hodinách pobytu v Domově pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) si Jiří uvědomil svůj velký omyl a okamžitě volal veřejné opatrovnici, že chce zpět. Opatrovnice z vývoje situace nebyla zrovna nadšená, ale okamžitě začala jednat a podala znovu žádost do CHB, které Jiří právě opustil. Sociální služba žádost přijala, ale jeho bývalá garsonka byla již obsazená. Opatrovnice Jiřímu sdělila, že na uvolnění nového místa může v DOZP čekat možná i celý rok.

Jiří začal volat svým přátelům a sestře se žádostí o pomoc. Jeho přátelé mu domluvili pobyt v ubytovně, která měla velmi malou kapacitu nájemníků, respektující pravidla a velmi příjemné prostředí. Veřejná opatrovnice však nechtěla o ubytovně ani slyšet, obávala se možných rizik. V DOZP Jiřímu sociální pracovnice tvrdila, že pokud nebude mít uzavřenou smlouvu s CHB, tak jej z ústavu pustit nemohou.

Jiří byl zoufalý, že nemůže sám vypovědět smlouvu s DOZP a nemůže si o svém životě rozhodovat sám.

Vyhlídky na lepší budoucnost

Nakonec se Jiří obrátil na námi poskytovanou sociální službu v oblasti odborného sociálního poradenství Poradna Quip. Sociální pracovník a právnička poradny začali komunikovat s DOZP a s veřejnou opatrovnicí o právech Jiřího (právo opustit ústav, vybrat si místo k bydlení dle jeho představ apod.). Situace se nedařila vyřešit dohodou a právnička Poradny Quip již připravovala podnět k soudu. Ve službě PSB se však nakonec poměrně brzy uvolnilo místo a tak pan Jiří zbývající 2 měsíce přečkal v ústavu a ubytovnu již neřešil.

Smlouva o nápomoci může být uzavřena jak v písemné, tak v ústní formě. V obou případech však musí být schválena soudem. Soud smlouvu neschválí, pokud zájmy podpůrce odporují zájmům podporovaného. Ze smlouvy musí být zřejmé, co má a nemá podpůrce dělat, jak má jednat a poskytovat svou pomoc.

Podpůrce se smlouvou o nápomoci zavazuje, že bude přítomen při právních jednáních podporovaného, poskytne mu potřebné údaje a bude mu nápomocný radami.

Zdroj: wikipedia.org

Pan Jiří pokračoval ve spolupráci s Poradnou Quip a jeho dalším cílem bylo získat zpět svéprávnost. V této věci mu již dříve pomáhalo CHB Naplno. Vše se však zastavilo na skutečnosti, že Jiří neměl kolem sebe dostatek lidí, kteří by mu pomáhali se rozhodovat a samostatně právně jednat.

Proto spolu s naší právničkou a sociálním pracovníkem vytvořili podklady k soudu, který po 2 měsících schválil smlouvu o nápomoci mezi Jiřím, jeho sestrou a námi. V současné době Jiří bydlí v ubytovně, o kterou usiloval v době svého pobytu v ústavu a změnil zaměstnání.

Organizace FOKUS Tábor z.s. Jiřího podporuje v hospodaření s penězi a vyřizování si osobních záležitostí na úřadech. Jiří sice říká, že je to poměrně „fuška“, ale je moc rád, že může konečně jednat sám za sebe. 

 

Novými nástroji občanského zákoníku, které slouží jako mírnější varianty k omezení svéprávnosti (smlouva o nápomoci, zastoupení členem domácnosti a opatrovnictví bez omezení svéprávnosti), vás provedeme na akreditovaném kurzu Jak vybrat vhodné podpůrné opatření nahrazující omezení svéprávnosti.