Podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji

Od 1.7.2010 realizuje Rytmus službu Podpora samostatného bydlení. Jde o terénní službu poskytovanou především osobám, které se chystají opustit Domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Realizace veřejné zakázky Karlovarského kraje

Cílem služby je umožnit současným obyvatelům DOZP život v méně omezujícím prostředí a dopomoci k jejich sociálnímu začlenění. Službu budou po přestěhování klientů z DOZP poskytovat asistenti jednotlivým lidem přímo v jejich bytě podle individuálních potřeb každého z nich.

V současné době se na přechod do bytů připravuje 8 klientů z  DOZP Luby a Radošov.   S  klienty pracují čtyři asistenti a sociální pracovnice.  Mapují současnou situaci a připravují je na bydlení v samostatném bytě. Nacvičují vaření, nákupy,  úklid, měsíční hospodaření s penězi, cestování, péči o svou osobu a zdraví,  možnosti  kulturního  vyžití v obci atd. za využití metody plánování zaměřené na člověka.

V Lubech i Ostrově nad Ohří jsou  byty před dokončením rekonstrukce a začátkem září 2010 budou předány.   Klienti si začnou s podporou asistenta byty zařizovat a postupně se přestěhují 🙂

Veřejná zakázka vychází z Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a rozpočtu ČR.