Brno

V brněnské metropoli od 1. 10. 2019 nabízíme rozšíření stávajících sociální služeb Sociální rehabilitace o moderní metody Podporovaného zaměstnávání a Tranzitní program. V roce 2023 jsme spustili Tréninkový byt zaměřený na osamostatňování mladých lidí s postižením. 

Jako zavedený poskytovatel doplňujeme nedostatečnou kapacitu těchto služeb v Brně. Přinášíme i moderní terénní sociální práci založenou na koordinaci podpory pro konkrétní rodiny.

Od roku 2022 přinášíme do Brna naše akreditované kurzy šité na míru všem, kteří poskytují podporu dospělým a dětem se zdravotním postižením. Vždy aktuální přehled vypsaných témat a termínů naleznete zde.

Co se děje v Brně?

Zobrazit všechny příspěvky z Brna.

Sdílejte na:

Rytmus v Brně

V brněnské metropoli nabízíme od 1. 10. 2019 rozšíření stávajících sociální služeb Sociální rehabilitace o moderní metody Podporovaného zaměstnávání a Tranzitní program pro lidi se zdravotním postižením.

Jako zavedený poskytovatel doplňujeme nedostatečnou kapacitu těchto služeb v Brně. Přinášíme i moderní terénní sociální práci založenou na koordinaci podpory pro konkrétní rodiny.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0013575

 

 

Sdílejte na: