Agentura pro sociální rehabilitaci v Sokolově

V březnu 2010 byla otevřena nová pobočka o.s. Rytmus – Agentura pro sociální rehabilitaci Rytmus Sokolov.

Realizace veřejné zakázky Karlovarského kraje

Jednou ze služeb, která v regionu zcela chybí, je služba sociální rehabilitace a právě v návaznosti na absenci této sociální služby, vznikla agentura pro sociální rehabilitaci Rytmus Sokolov.
Prvními klienty nově vzniklé agentury budou především lidé, kteří odcházejí z domovů pro osoby se zdravotním postižením do chráněného bydlení v Sokolově a Habartově.

Agentura svým klientům nabídne následující služby:

 • Trénink sociálních a pracovních dovedností – tj. takových dovedností, které uživatelům služby umožní najít a udržet si zaměstnání (nácvik telefonátu, nácvik osobního jednání u zaměstnavatele, apod),
 • Pomoc při vytvoření představy o vhodném pracovním místě.
 • Podpora při vyhledání vhodného pracovního místa.
 • Pracovně právní poradenství pro uživatele služeb.
 • Doprovázení a zastupování práv uživatele služeb (pomoc při registraci na Úřadu práce, osobní pomoc při vyhledávání vhodného pracovního místa, vyjednávání se zaměstnavatelem apod.).
 • Asistence při docházení do zaměstnání a na schůzky do agentury.
 • Asistence poskytovaná přímo na pracovišti.
 • Pomoc při řešení složitých situací na pracovišti, při jednání se spolupracovníky.
 • Vytvoření plánu na řešení krizových situací v běžném životě i v zaměstnání.

Další významnou součástí nabídky agentury pro sociální rehabilitaci bude realizace kurzů, které jsou vytvořeny pro lidi s mentálním postižením.

Jedná se tyto kurzy:

 • Hospodaření s penězi,
 • Práce s počítačem
 • Sociální dovednosti
 • Praktická angličtina
 • Zdravověda

Agentura vznikla v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje. Tento projekt si klade za cíl podpořit konkrétními kroky rozvoj sociálních služeb v regionu. Jedním z těchto kroků je přechod 20 lidí z domovů pro osoby se zdravotním postižením do chráněného bydlení a vytvoření sítě návazných sociálních služeb pro tyto lidi. Do projektu je zapojeno 5 domovů pro osoby se zdravotním postižením.

Sdílejte na: