Studentům praktických škol zajišťujeme individuální praxe na běžném trhu práce. Mladí lidé tak získávají zkušenosti a rozvíjejí své sociální dovednosti potřebné pro uplatnění na trhu práce.

Cíle Tranzitního programu

 • Naučit studenta/studentku, co znamená chodit do práce.
  • Práva a povinnosti spojené se zaměstnáním (co obnáší role zaměstnance, uzavírání pracovní smlouvy a její druhy, co je BOZP, pravidelná a včasná docházka, domlouvání dovolené apod.).
 • Rozvíjet pracovní a sociální dovednosti studentů/studentek.
  • Orientace a cestování (jak se bezpečně dopravit na praxi, z praxe do školy, jak se zachovat, když se během cestování stane něco neočekávaného apod.).
  • Komunikace a komunikační prostředky (komunikace se spolupracovníky, práce s telefonem, emailem apod.).
  • Práce s penězi (umět si koupit svačinu na praxi apod.).
  • Péče o sebe (vhodné oblečení na praxi, na pohovor; pravidla osobní hygieny apod.).
  • Zprostředkování kontaktu a pomoci při obstarávání osobních záležitostí (nácvik pracovního pohovoru, vstupní prohlídka u lékaře kvůli praxi, orientace v možnostech studia apod.).
 • Umožnit studentovi/studentce vyzkoušet si práci v běžném prostředí (praxe).
 • Usnadnit studentovi/studentce plánování přechodu ze školy do běžného pracovního prostředí (mapování možností po skončení školy apod.).

Na čem si zakládáme?

 • Bereme každého takového, jaký je.
 • Pomáháme, aby měl každý ve svém okolí lidi, na které se může obrátit.
 • Podporujeme vlastní zodpovědnost, rozhodování a aktivní přístup.
 • Hledáme nové cesty a možnosti.
 • Poskytujeme podporu „tak akorát“.

Komu Tranzitní program poskytujeme?

Mladým lidem se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním, kteří studují na středních praktických školách či odborných učilištích.

Službu poskytujeme v Praze, Brně a Karlovarském kraji.