Studentům praktických škol zajišťujeme individuální praxe na běžném trhu práce. Mladí lidé tak získávají zkušenosti a rozvíjejí své sociální dovednosti potřebné pro uplatnění na trhu práce.

Cíle Tranzitního programu

 • Naučit studenta/studentku, co znamená chodit do práce.
  • Práva a povinnosti spojené se zaměstnáním (co obnáší role zaměstnance, uzavírání pracovní smlouvy a její druhy, co je BOZP, pravidelná a včasná docházka, domlouvání dovolené apod.).
 • Rozvíjet pracovní a sociální dovednosti studentů/studentek.
  • Orientace a cestování (jak se bezpečně dopravit na praxi, z praxe do školy, jak se zachovat, když se během cestování stane něco neočekávaného apod.).
  • Komunikace a komunikační prostředky (komunikace se spolupracovníky, práce s telefonem, emailem apod.).
  • Práce s penězi (umět si koupit svačinu na praxi apod.).
  • Péče o sebe (vhodné oblečení na praxi, na pohovor; pravidla osobní hygieny apod.).
  • Zprostředkování kontaktu a pomoci při obstarávání osobních záležitostí (nácvik pracovního pohovoru, vstupní prohlídka u lékaře kvůli praxi, orientace v možnostech studia apod.).
 • Umožnit studentovi/studentce vyzkoušet si práci v běžném prostředí (praxe).
 • Usnadnit studentovi/studentce plánování přechodu ze školy do běžného pracovního prostředí (mapování možností po skončení školy apod.).

Na čem si zakládáme?

 • Bereme každého takového, jaký je.
 • Pomáháme, aby měl každý ve svém okolí lidi, na které se může obrátit.
 • Podporujeme vlastní zodpovědnost, rozhodování a aktivní přístup.
 • Hledáme nové cesty a možnosti.
 • Poskytujeme podporu „tak akorát“.
V rámci služby využíváme metodu Plánování zaměřené na člověka.

Komu Tranzitní program poskytujeme?

Mladým lidem se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním, kteří studují na středních praktických školách či odborných učilištích.

Službu poskytujeme v Praze, Brně a Karlovarském kraji.

Co se děje v Tranzitním programu?

Zobrazit všechny příspěvky o Tranzitním programu.

Sdílejte na: