Prostřednictvím Tréninkového bytu nabízíme mladým lidem s postižením možnost vyzkoušet si bydlení bez rodiny, pouze s podporou asistentů. Díky tomu získávají zkušenosti s běžnými činnostmi v bytě tak, aby v budoucnu mohli bydlet samostatně. Aktuálně provozujeme dva tréninkové byty – jeden v Praze a druhý v Brně.

Cíle Tréninkového bytu

 • Zvýšit samostatnost mladých lidí s postižením v běžných denních činnostech (hospodaření s finančními prostředky, pomoc s nákupy, pomoc při trávení volného času, podpora při vaření, využití lékařské péče…).
 • Ukázat rodičům, že s podporou asistenta mohou jejich děti žít vlastní nezávislý život.
 • Odhalit oblasti, které mohou mladí lidé rozvíjet tak, aby získali větší samostatnost.

Jak Tréninkový byt funguje?

 • V bytě spolu bydlí vždy 2 lidé (každý má vlastní pokoj a další prostory bytu společně sdílí).
 • Tréninkový blok trvá 3 – 6 měsíců. Zájemci v bytě bydlí vždy 2 týdny v měsíci (po týdnech se mezi sebou střídají 2 dvojice).
 • Provoz bytu je od pondělí do pátku.
 • Asistence jsou zajištěny v ranních hodinách (mezi 6:00 a 9:00) + v odpoledních a večerních hodinách (14:00 až 22:00). V noci je dostupný asistent na telefonu s možností dojezdu.
 • Asistent podporuje obyvatele podle potřeb a plánu.
 • V průběhu tréninku pracujeme na rozvoji samostatnosti při běžných činnostech v domácnosti (např. plánování času a jídelníčku, nakupování, zacházení s penězi, příprava jídla, úklid, komunikace, dodržování hygieny apod.)

Pro koho je Tréninkový byt?

 • Pro mladé lidi s mentálním postižením, kteří bydlí s rodiči a mají zajištěný denní program (škola, nebo práce). 
 • Veškeré náklady na bydlení jsou hrazeny z našich prostředků.
 • Zájemce se podílí pouze paušální částkou 1000 Kč/týden, která je určená na nákupy jídla. S penězi se zároveň učí hospodařit.

Jaké jsou naše hodnoty?

 • Bereme každého takového, jaký je.
 • Pomáháme, aby měl každý ve svém okolí lidi, na které se může obrátit.
 • Podporujeme vlastní zodpovědnost, rozhodování a aktivní přístup.
 • Hledáme nové cesty a možnosti.
 • Poskytujeme podporu „tak akorát“.

Co se děje kolem Tréninkových bytů?

Zobrazit všechny příspěvky o tréninkovém bydlení.

Sdílejte na: