Slavíme 30 let!

Archiv ukončených projektů


B4 Boření bariér a stavění mostů

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí mladých dospělých lidí s mentálním postižením (18 až 30) o jejich právech a společných sociálních otázkách (tématech) s cílem posílit jejich aktivní občanství a občanskou angažovanost. Tedy jak se z příjemců pomoci stát aktivními občany.Krok přes práh

V tomto projektu chceme rozšířit stávající formu Tranzitního programu o nové prvky. Do nabídky metod osamostatňování zařazujeme využití tzv. tréninkového bytu. Bude nabízen rodinám, které projevily o tuto formu osamostatňování zájem.Zdraví aneb komunikace mezi zdravotníky a lidmi s mentálním postižením

Na projektu (zkráceně mu říkáme „Zdraví“) pracují  a pracovníci Rytmusu, jejichž záměrem je, aby lidé s mentálním postižením lépe porozuměli …Úmluva.cz

Během realizace projektu bude oživen web www.umluva.cz, který byl vytvořen již před třemi lety v Quipu. Jeho účelem je posílení informovanosti o mezinárodní Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Chceme shromáždit na jednom místě všechny klíčové dokumenty týkající se Úmluvy, včetně dokumentů vytvořených Výborem OSN pro práva osob s postižením.BE IN! (CLUSIVE)

Cílem projektu je „rozbíjet“ zažité stereotypy, ukazovat lidem nové perspektivy vidění světa, vzbuzovat v nich schopnost kritického myšlení a vést je tak k sebepoznání i seberozvoji, jež má v konečném důsledku vliv na změnu celé společnosti. Toto vše prostřednictvím divadla a aktivit s ním souvisejících.My Work

Zaměřuje na rozvoj Podporovaného zaměstnávání v Bosně a Herzegovině. Rytmus pomáhá místním partnerům projektu s metodikou Podporovaného zaměstnávání zaměřeného pro lidi s mentálním postižením a s vyškolením pracovních konzultantů v této metodě.Úmluva v zemích Visegrádu

Partnersky se zapojujeme do mezinárodního projektu podporovaného z Mezinárodního visegrádského fondu. Jeho tématem je implementace práv vyplývajících z čl. 12 a …Rytmus v Brně

V brněnské metropoli nabízíme od 1. 10. 2019 rozšíření stávajících sociální služeb Sociální rehabilitace o moderní metody Podporovaného zaměstnávání a Tranzitní program pro lidi se zdravotním …Boříme bariéry v Itálii

Během srpna vyrazila osmičlenná parta lidí z Rytmusu do Itálie, nedaleko městečka Poggio Mirteto, kde celých 10 dní přemýšleli, učili …Zúčastnili jsme se projektu Waves v Itálii

Ve spolupráci s organizací INEX v březnu vyrazily kolegyně Martina, Veronika a Jana na italský venkov, aby se zúčastnily prvního mezinárodního tréninkového …Přístupná společnost

Projekt se oficiálně jmenuje „Empowerment lidí s mentálním postižením a podpora jejich zapojení do obhajoby vlastních práv“. Aby byl název pro všechny srozumitelnější, začali jsme mu říkat „Přístupná společnost“.Projekt Nejsme v tom sami

Společně s pěti partnerskými organizacemi jsme zahájili mezinárodní projekt, nazvaný Nejsme v tom sami. Projekt poběží po dobu dvou let, …Projekt Kolaboratorium

Kolaboratorium je místem, kde se spolupracuje nebo kde vzniká něco společného. V našem případě je to navíc tříletý projekt, financovaný …RESPID PROJECT – Přehled účinné podpory pro posílení autonomie lidí s mentálním postižením

Dospělí lidé s mentálním postižením – vzhledem k potížím s učením – jsou skupinou, která má potřebu delšího a opakujícího …Rytmus na hradě

Od února 2014 rozbíháme nový projekt „Rytmus na hradě“, v rámci kterého budou mladí lidé s potížemi v učení pomáhat …Co by bylo, kdyby… ve škole

Co by bylo, kdyby všechny děti místo do speciální třídy, chodily do běžné školy? Vytvořili jsme model jehož cílem je …Co by bylo, kdyby…

Model přechodu k inkluzivnímu vzdělávání představuje alternativu současné organizace základního školství jednoho malého českého města. Ve městě v současné době …AEMA: Adult Education Made Accessible

Dostupnost dalšího vzdělávání lidem s potížemi v učení Lidé s potížemi v učení mají omezené příležitosti pro další vzdělávání. Jejich účast v tomto …Práce jako základ pro sociální začlenění

Důvodem proč jsme se rozhodli předložit a po schválení realizovat projekt Práce jako základ pro sociální začlenění, jsou poznatky, které …Tranzitní program jako předpoklad k pracovnímu uplatnění

Pro Rytmus není Tranzitní program novinkou. Zabývá se jím již dlouhodobě. Díky projektu v rámci OPPA se Rytmusu podaří poskytované …Zpět do komunit

Začátkem ledna 2013 se v Rytmusu rozběhl nový projekt s názvem Zpět do komunit. Projekt podpořený nadací Open Society Fund …La puerta

Cílem projektu bylo vytvořit funkční spolupráci mezi Domovem sv. Rodiny (domovem pro osoby se zdravotním postižením) a o.s. Rytmus, které …Projekt transition

Kvalita přechodu ze školy do práce a profesionální intervence se ukazují jako klíčové pro úspěšné uplatnění mladých lidí s postižením …Networking v podporovaném zaměstnávání

Cílem projektu je realizovat inovativní přístupy v hledání zaměstnání u osob se zdravotním postižením. Nové přístupy, jež vycházejí ze zkušeností …Přijetím to vše začíná. Druhý a třetí krok k inkluzivní škole

Cílem projektu je poskytnout podporu dětem se zdravotním postižením, které se vzdělávají v běžných základních školách Karlovarského kraje. Hlavní aktivitou …All inclusive***

Cílem projektu je podpořit proces vytváření inkluzívního prostředí v České republice prostřednictvím efektivní spolupráce speciálních a běžných pedagogů. Projekt chce …Od klienta k občanovi

Projekt zaměřený na naplňování občanských práv lidí s postižením a na podporu odborné kapacity pracovníků Rytmusu. Prvním cílem projektu Od …Pomozte dětem! 12. ročník

V rámci veřejného výběrového řízení 12. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! byl v roce 2010 opět podpořen projekt Asistenti – …Podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji

Od 1.7.2010 realizuje Rytmus službu Podpora samostatného bydlení. Jde o terénní službu poskytovanou především osobám, které se chystají opustit Domovy …Vzděláním pro změnu

Realizaci projektu věnovanému tématu inkluzivního vzdělávání, jehož součástí jsou kurzy pro pedagogické pracovníky, zahájil Rytmus o.s. v březnu roku 2010. …Tak pochoduji sloni

Cílem projektu, který byl od prosince 2009 realizován ve Středočeském kraji, je podpořit zapojení lidí s mentálním postižením na trh …Pomozte dětem! 11. ročník

V rámci veřejného výběrového řízení 11. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! byl v roce 2009 podpořen projekt Asistenti – pomocníci …Inkluze je když

Projekt zaměřený na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách hlavního proudu ve Středočeském kraji vstoupil do poslední třetiny své realizace. Projekt …Agentura pro sociální rehabilitaci v Sokolově

V březnu 2010 byla otevřena nová pobočka o.s. Rytmus – Agentura pro sociální rehabilitaci Rytmus Sokolov. Realizace veřejné zakázky Karlovarského …Pacifik

Záměrem projektu bylo změnit situaci osob – nositelů plného invalidního důchodu podle §39, pís. a) zákona č. 155/1995 sb. O …Správná volba

Projekt byl zaměřen na rozšíření možností pracovního uplatnění a vzdělání lidí s potížemi v učení (mentálním postižením). Projekt Správná volba …Modelový systém podpory

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných základních školách Projekt zaměřený na kvalitu a individuální přístup …Správná volba

Projekt byl zaměřen na rozšíření možností pracovního uplatnění a vzdělání lidí s potížemi v učení (mentálním postižením). Projekt Správná volba …Equal

Záměrem projektu bylo zlepšení klimatu u velkých zaměstnavatelů směrem k přijímání a zaměstnávání osob s postižením nebo jiným sociálním znevýhodněním. …