Aktuální projekty

Projekt Kolaboratorium

Kolaboratorium je místem, kde se spolupracuje nebo kde vzniká něco společného. V našem případě je to navíc tříletý projekt, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který trvá od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020.

Posláním projektu je přispět ke zlepšení situace v začleňování žáků se zdravotním/zejména mentálním postižením do běžných škol u nás.

Projekt byl prodloužen do května 2021.

Rytmus v Brně

V brněnské metropoli nabízíme od 1. 10. 2019 rozšíření stávajících sociální služeb Sociální rehabilitace o moderní metody Podporovaného zaměstnávání a Tranzitní program pro lidi se zdravotním postižením.

Jako zavedený poskytovatel doplňujeme nedostatečnou kapacitu těchto služeb v Brně. Přinášíme i moderní terénní sociální práci založenou na koordinaci podpory pro konkrétní rodiny.

Úmluva v zemích Visegrádu

Partnersky se zapojujeme do mezinárodního projektu podporovaného z Mezinárodního visegrádského fondu. Jeho tématem je implementace práv vyplývajících z čl. 12 a 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením v Polsku, Maďarsku, Albánii a u nás.

Členské a partnerské země Visegrádu mají co do naplňování závazků vyplývajících z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením větší kus cesty rozhodně před sebou než za sebou. Článek 12, ale i článek 19 Úmluvy jsou toho názorným příkladem.

Mezinárodní visegrádský fond má na svých webových stránkách uvedeno: „Naší vizí je,  aby se granty, stipendia a rezidence staly katalyzátorem rozvoje inovativních nápadů ve střední a východní Evropě.“

Společně s kolegy z organizací Fondacioni Shqiptar per te Drejtat e Personave me Aftesi te Kufizuara (Albánie), Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (Maďarsko) a Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia (Polsko) se budeme se snažit v našem projektu přispět k naplnění této vize. Mezi aktivity projektu patří setkání partnerů, příprava srovnávací studie o naplňování závazků vyplývajících z Úmluvy, setkávání na národní úrovni, design akčních kroků a závěrečná konference v Tiraně.

Máte-li zájem o účast na akcích, které se budou v rámci projektu konat, napište nám. O akcích konaných v rámci projektu vás budeme průběžně informovat.

B4 Boření bariér  a stavění mostů B4 Boření bariér a stavění mostů

Cílem projektu je zvýšit povědomí mladých dospělých lidí s mentálním postižením (18 až 30) o jejich právech a společných sociálních otázkách (tématech) s cílem posílit jejich aktivní občanství a občanskou angažovanost. Tedy jak se z příjemců pomoci stát aktivními občany.

Díky projektu vznikne databáze zdrojů pro tato témata, mezinárodní síť organizací a 2 kurzy. Jeden zaměřený na lidi s postižením, druhý na jejich podporovatele.

Partneři projektu:

  • Rytmus (Prague, Czech Republic)
  • Il sogno di una cosa-ONLUS (Turin, Italy)
  • Sevilla Down (Seville, Spain)
  • Croatian Down Síndrome (Zagreb, Croatia)
  • Hungarian Down Foundation (Budapest, Hungary)
  • Prodis (Madrid, Spain)
  • Pablo de Olavide University (Seville, Spain)[/su_spoiler]
Projekt My Work Projekt My Work

Projekt probíhá ve spolupráci s Člověkem v tísni.

Projekt se zaměřuje na rozvoj Podporovaného zaměstnávání v Bosně a Herzegovině. Rytmus pomáhá místním partnerům projektu s metodikou Podporovaného zaměstnávání zaměřeného pro lidi s mentálním postižením a s vyškolením pracovních konzultantů v této metodě.

Přístupná společnost

Informace k projektu brzy doplníme.

Archiv ukončených projektů

Boříme bariéry v Itálii

Během srpna vyrazila osmičlenná parta lidí z Rytmusu do Itálie, nedaleko městečka Poggio Mirteto, kde celých 10 dní přemýšleli, učili …

Zúčastnili jsme se projektu Waves v Itálii

Ve spolupráci s organizací INEX v březnu vyrazily kolegyně Martina, Veronika a Jana na italský venkov, aby se zúčastnily prvního mezinárodního tréninkového …

Projekt Nejsme v tom sami

Společně s pěti partnerskými organizacemi jsme zahájili mezinárodní projekt, nazvaný Nejsme v tom sami. Projekt poběží po dobu dvou let, …

RESPID PROJECT – Přehled účinné podpory pro posílení autonomie lidí s mentálním postižením

Dospělí lidé s mentálním postižením – vzhledem k potížím s učením – jsou skupinou, která má potřebu delšího a opakujícího …

Rytmus na hradě

Od února 2014 rozbíháme nový projekt „Rytmus na hradě“, v rámci kterého budou mladí lidé s potížemi v učení pomáhat …

Co by bylo, kdyby… ve škole

Co by bylo, kdyby všechny děti místo do speciální třídy, chodily do běžné školy? Vytvořili jsme model jehož cílem je …

Co by bylo, kdyby…

Model přechodu k inkluzivnímu vzdělávání představuje alternativu současné organizace základního školství jednoho malého českého města. Ve městě v současné době …

AEMA: Adult Education Made Accessible

Dostupnost dalšího vzdělávání lidem s potížemi v učení Lidé s potížemi v učení mají omezené příležitosti pro další vzdělávání. Jejich účast v tomto …

Práce jako základ pro sociální začlenění

Důvodem proč jsme se rozhodli předložit a po schválení realizovat projekt Práce jako základ pro sociální začlenění, jsou poznatky, které …

Tranzitní program jako předpoklad k pracovnímu uplatnění

Pro Rytmus není Tranzitní program novinkou. Zabývá se jím již dlouhodobě. Díky projektu v rámci OPPA se Rytmusu podaří poskytované …

Zpět do komunit

Začátkem ledna 2013 se v Rytmusu rozběhl nový projekt s názvem Zpět do komunit. Projekt podpořený nadací Open Society Fund …

La puerta

Cílem projektu bylo vytvořit funkční spolupráci mezi Domovem sv. Rodiny (domovem pro osoby se zdravotním postižením) a o.s. Rytmus, které …

Projekt transition

Kvalita přechodu ze školy do práce a profesionální intervence se ukazují jako klíčové pro úspěšné uplatnění mladých lidí s postižením …

Networking v podporovaném zaměstnávání

Cílem projektu je realizovat inovativní přístupy v hledání zaměstnání u osob se zdravotním postižením. Nové přístupy, jež vycházejí ze zkušeností …

Přijetím to vše začíná. Druhý a třetí krok k inkluzivní škole

Cílem projektu je poskytnout podporu dětem se zdravotním postižením, které se vzdělávají v běžných základních školách Karlovarského kraje. Hlavní aktivitou …

All inclusive***

Cílem projektu je podpořit proces vytváření inkluzívního prostředí v České republice prostřednictvím efektivní spolupráce speciálních a běžných pedagogů. Projekt chce …

Od klienta k občanovi

Projekt zaměřený na naplňování občanských práv lidí s postižením a na podporu odborné kapacity pracovníků Rytmusu. Prvním cílem projektu Od …

Pomozte dětem! 12. ročník

V rámci veřejného výběrového řízení 12. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! byl v roce 2010 opět podpořen projekt Asistenti – …

Podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji

Od 1.7.2010 realizuje Rytmus službu Podpora samostatného bydlení. Jde o terénní službu poskytovanou především osobám, které se chystají opustit Domovy …

Vzděláním pro změnu

Realizaci projektu věnovanému tématu inkluzivního vzdělávání, jehož součástí jsou kurzy pro pedagogické pracovníky, zahájil Rytmus o.s. v březnu roku 2010. …

Tak pochoduji sloni

Cílem projektu, který byl od prosince 2009 realizován ve Středočeském kraji, je podpořit zapojení lidí s mentálním postižením na trh …

Pomozte dětem! 11. ročník

V rámci veřejného výběrového řízení 11. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! byl v roce 2009 podpořen projekt Asistenti – pomocníci …

Inkluze je když

Projekt zaměřený na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách hlavního proudu ve Středočeském kraji vstoupil do poslední třetiny své realizace. Projekt …

Agentura pro sociální rehabilitaci v Sokolově

V březnu 2010 byla otevřena nová pobočka o.s. Rytmus – Agentura pro sociální rehabilitaci Rytmus Sokolov. Realizace veřejné zakázky Karlovarského …

Pacifik

Záměrem projektu bylo změnit situaci osob – nositelů plného invalidního důchodu podle §39, pís. a) zákona č. 155/1995 sb. O …

Správná volba

Projekt byl zaměřen na rozšíření možností pracovního uplatnění a vzdělání lidí s potížemi v učení (mentálním postižením). Projekt Správná volba …

Modelový systém podpory

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných základních školách Projekt zaměřený na kvalitu a individuální přístup …

Správná volba

Projekt byl zaměřen na rozšíření možností pracovního uplatnění a vzdělání lidí s potížemi v učení (mentálním postižením). Projekt Správná volba …

Equal

áměrem projektu bylo zlepšení klimatu u velkých zaměstnavatelů směrem k přijímání a zaměstnávání osob s postižením nebo jiným sociálním znevýhodněním. …