Akreditované kurzy

Nejen profesionálům v sociálních službách a školství nabízíme zhruba třicet akreditovaných kurzů, díky kterým získáte potřebnou kvalifikaci, zlepšíte se v přímé práci, splníte povinné vzdělávání, naučíte se individuálně plánovat, získáte podporu v průběhu soudního řízení, nebo posílíte svoje měkké dovednosti, jako je komunikace, řešení konfliktů a mnoho dalšího. 

Organizacím umíme nabídnout kurzy na klíč. Rádi přizpůsobíme místo, čas, formu i obsah kurzu tak, aby vám to co nejlépe vyhovovalo. 

Celoživotní vzdělávání

Lidem s postižením nabízíme pravidelné vzdělávací kurzy, kterými si doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti a dovednosti. Témata kurzů reagují přímo na poptávku a na každé pololetí připravujeme různou nabídku kurzů.

Sdílejte na: