Služba je zaměřena na trénink dovedností a zvýšení samostatnosti v různých oblastech života. Snažíme se o to, aby se člověk naučil co nejvíce zvládat věci sám a aby věděl, kdo mu s nimi může pomoci. Poskytujeme podporu tak akorát – neděláme věci za člověka.

V Sociální rehabilitaci poskytujeme:

 • Podporu při jednání s úřady a dalšími institucemi (např. příspěvek na péči, na bydlení, změna zdravotní pojišťovny…).
 • Pomoc při hledání a zprostředkování vhodných veřejných služeb (sociálních i jiných).
 • Pomoc s hospodařením s financemi (např. vytvoření týdenního rozpočtu, trénink nakupování…).
 • Nasměrování k trávení volného času. Pomoc se zapojením do volnočasových aktivit.
 • Hledání možností zapojení do života v místní komunitě (např. zapojení do akcí pořádaných komunitním centrem).
 • Vytipování a zprostředkování dobrovolnických aktivit.
 • Pomoc při nácviku cestování a orientace.
 • Poradenství a nácvik péče o vlastní osobu (např. hygiena, výběr vhodného oblečení…).
 • Pomoc s orientací v možnostech bydlení a s tím související trénink (např. vytváření představy o bydlení, práce s inzeráty…).
 • Trénink běžných činností v domácnosti (např. úklid, vaření, praní prádla…).
 • Nácvik obsluhy běžných nástrojů komunikace (e-mail, telefon, sociální sítě…).

Dále v rámci služby nabízíme tyto metody spolupráce:

V rámci služby využíváme metodu Plánování zaměřené na člověka.

Sdílejte na: