Služba je zaměřena na trénink dovedností a zvýšení samostatnosti v dané oblasti. Snažíme se o to, aby se člověk naučil co nejvíce zvládat věci sám a aby věděl, kdo mu s nimi může pomoci. Poskytujeme podporu tak akorát – neděláme věci za člověka.

V Sociální rehabilitaci poskytujeme:

  • Podporu při vyřizování s úřady (např. PnP, příspěvek na bydlení, změnu zdravotní pojišťovny…).
  • Nasměrování k trávení volného času. Pomoc se zapojením se do volnočasových aktivit.
  • Pomoc s hospodařením s financemi (např. s vytvořením týdenního rozpočtu).
  • Pomoc při hledání a zprostředkování vhodných veřejných služeb (sociálních i jiných).
  • Pomoc při nácviku cestování.
  • Hledání možností zapojení do života v místní komunitě (např. zapojení do akcí pořádaných komunitním centrem).
  • Vytipování a zprostředkování dobrovolnických aktivit, do nichž se může člověk zapojit.
  • Trénink běžných činností v domácnosti (úklid, vaření, praní prádla…).
  • Nácvik obsluhy běžných nástrojů komunikace (e-mail, telefon, sociální sítě…).

Dále v rámci služby nabízíme tyto metody spolupráce:

V rámci služby využíváme metodu Plánování zaměřené na člověka.