sociální rehabilitaci se zaměřujeme na podporu soběstačnosti člověka a jeho zapojení do společnosti v běžných oblastech života. Posilujeme dovednosti, které jsou k tomu potřeba. Podporujeme člověka, aby své schopnosti a dovednosti dále rozvíjel a uplatňoval. Pomáháme mu tak prosazovat jeho práva a oprávněné zájmy.

V rámci služby nabízíme dvě hlavní metody spolupráce:

V rámci služby využíváme metodu Plánování zaměřené na člověka.