Podporujeme lidi se zdravotním postižením (převážně mentálním), aby se aktivně začleňovali do běžného života a to ve škole, v práci, v místě svého bydliště. Podpora probíhá prostřednictvím těchto sociálních služeb:

Služba je zaměřena na trénink dovedností a zvýšení samostatnosti v dané oblasti. Snažíme se o to, aby se člověk naučil co nejvíce zvládat věci sám a aby věděl, kdo mu s nimi může pomoci. Poskytujeme podporu tak akorát – neděláme věci za člověka.

Sociální rehabilitaci poskytujeme v Praze, Brně a Karlovarském kraji.

Jedna z metod spolupráce v rámci Sociální rehabilitace, v rámci které pomáháme dospělým lidem se zdravotním postižením nalézt zaměstnání na běžném trhu práce. Asistujeme na pracovišti. Podporujeme při získávání pracovních a sociálních dovedností. Podporujeme zaměstnavatele při vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Podporované zaměstnávání poskytujeme v Praze, Brně, Karlovarském a Zlínském kraji.

Jedna z metod spolupráce v rámci Sociální rehabilitace, prostřednictvím které pomáháme studentům se zdravotním postižením a jejich rodinám usnadnit přechod z dětství do dospělosti prostřednictvím praxí na běžném trhu práce. Posilujeme sociální dovednosti a samostatnost.

Tranzitní program poskytujeme v Praze, Brně a Karlovarském kraji.

Jedna z metod spolupráce v rámci Sociální rehabilitace, díky které si mladí lidé s postižením mohou vyzkoušet bydlení bez rodiny, pouze s podporou asistentů. Získávají tak zkušenosti s běžnými činnostmi v bytě, aby v budoucnu mohli bydlet samostatně.

Tréninkový byt funguje v Praze a Brně.

Posláním služby podpora samostatného bydlení je pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným životem ve vlastním domově s využitím individualizované podpory.

Podporu samostatného bydlení poskytujeme v Praze a Karlovarském kraji.

Poradna pomáhá radou i podporou především lidem se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním. Pomáháme jak jednorázovou radou, tak i formou dlouhodobější spolupráce. Pomáháme v kanceláři i na základě domluvy i v terénu (tam kde nás lidé potřebují). Součástí poradny jsou sociální pracovníci i právníci.

Poradenství poskytujeme po celé České republice.

 

Sdílejte na: