Podporujeme lidi se zdravotním postižením (převážně mentálním), aby se aktivně začleňovali do běžného života a to ve škole, v práci, v místě svého bydliště. Podpora probíhá prostřednictvím těchto sociálních služeb:

Zaměřujeme se na podporu soběstačnosti člověka a jeho zapojení do společnosti v běžných oblastech života. Posilujeme dovednosti, které jsou k tomu potřeba. Podporujeme člověka, aby své schopnosti a dovednosti dále rozvíjel a uplatňoval. Pomáháme mu tak prosazovat jeho práva a oprávněné zájmy.

Tuto službu poskytujeme v Praze, Brně a Karlovarském kraji.

Pomáháme dospělým lidem se zdravotním postižením nalézt zaměstnání na běžném trhu práce. Asistujeme na pracovišti. Podporujeme při získávání pracovních a sociálních dovedností. Podporujeme zaměstnavatele při vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Tuto službu poskytujeme v Praze, Brně a Karlovarském kraji.

Pomáháme studentům se zdravotním postižením a jejich rodinám usnadnit přechod z dětství do dospělosti prostřednictvím praxí na běžném trhu práce. Posilujeme sociální dovednosti a samostatnost.

Tuto službu poskytujeme v Praze, Brně a Karlovarském kraji.

Posláním služby podpora samostatného bydlení je pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným životem ve vlastním domově s využitím individualizované podpory.

Tuto službu poskytujeme v Praze a Karlovarském kraji.

Poradna Quip pomáhá radou i podporou především lidem se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním. Pomáháme jak jednorázovou radou, tak i formou dlouhodobější spolupráce. Pomáháme v kanceláři i na základě domluvy i v terénu (tam kde nás lidé potřebují). Součástí poradny jsou sociální pracovníci i právníci.

Tuto službu poskytujeme v krajích po celé České republice.