Sebeobhájci jsou lidé s postižením, kteří chtějí sami pomáhat, předávat svoje zkušenosti a zasazovat se o zlepšení svého postavení ve společnosti. 

 • Ukazují veřejnosti, že lidé s postižením mají co nabídnout a proč je důležité jejich hlas slyšet.
 • Prosazují práva lidí s postižením. 
 • Zajímají se o dění kolem sebe. 
 • Učí se stát si za svým a pomáhají v tom ostatním. 
 • Mění věci, které se jim nelíbí. 
 • Všímají si dalších lidí a pomáhají jim.
 • Mluví o lidech, jejichž práva jsou porušována. Zajímají se o to, jak to změnit.

Co sebeobhájci v Rytmusu dělají?

 • Pomáhájí nám s organizací akcí, které zvyšují povědomí o právech lidí s postižením.
 • Prezentují svoje zkušenosti z běžného života na konferencích, kurzech nebo ve školách. Mluví například o tom, s jakými bariérami a předsudky se může člověk s postižením potýkat, a jak se dají zvládnout.
 • Zapojují se do pomoci ve svém okolí (pomáhají přírodě, stávají se dobrovolníky apod.).
 • Mluví o svých zkušenostech a naší skupině sebeobhájců doma i v zahraničí.
 • Pomáhají utvářet podobu našich sociálních služeb. Přináší svůj pohled, zpětnou vazbu a srozumitelnost. Pomáhají s překladem textů do „snadného čtení“.
 • Na pravidelných setkáních komunikují a spolupracují s ostatními sebeobhájci. Vyměňují si zkušenosti, zjišťují, co se chystá za akce a povídají si o běžných věcech.
 • Vzájemně se podporují s dalšími sebeobhájci.
 • Zajímají se o kvalitu života lidí žijících v pobytových zařízeních a lidí s omezenou svéprávností.
 • Vzdělávají se v různých oblastech a posilují své dovednosti (například: jak bezpečně používat internet, proč je důležité chodit k volbám, jak se dobře starat o své zdraví…).
 • Pořádají volnočasové aktivity (výlety, procházky, společenské, sportovní akce…). 

Práce sebeobhájců

Ochrana přírody (v roce 2023)

Na tématu pracovala Martina Hronová a Jana Jelínková.

 • V únoru uspořádala Martina pro sebeobhájce workshop o pomoci přírodě.
 • Obě dámy zorganizovaly Ukliďme Česko na jaře – úklidu se účastnilo 8 sebeobhájců
 • V červenci Martina zorganizovala debatu se zástupcem organizace Limity jsme my. o tom kdo je největší znečišťovatel v ČR.
 • V srpnu Martina uspořádala promítání filmu Udržitelný Palacký (film z Jeden svět na školách).
 • V listopadu na setkání projektu Přístupná společnost se Španělskými partnery proběhla prezentace s diskuzí o přírodě a sebeobhájcích – Martina zde prezentovala sebeobhájcovské zkušenosti.

Zajímala by vás diskuze a přednáška na téma Co vše můžu dělat na ochranu přírody a do čeho se můžu zapojit? Kontaktujte nás!

Bydlení (léto 2023)

V létě 2023 se sebeobhájci věnovali především tématu bydlení. Co se podařilo?

 • Rozhovory o bydlení s lidmi s mentálním postižením.
 • Vznikl dopis „O potížích s bydlením lidí s mentálním postižením“. Sebeobhájci ho poslali politikům (MPSV, MMR, a Magistrát hlavního města Prahy) a Platformě pro sociální bydlení. V dopise píší, jak zlepšit bydlení pro lidi s mentálním postižením. Jsou to nápady, co mohou ministerstva udělat, aby bylo více bytů pro lidi s postižením.
 • Připomínky Ombudsmanovi k Zákonu o podpoře v bydlení. To je zákon, který se teprve chystá.
 • Martina odvezla nápady v dopise také k Ombudsmanovi (Veřejnému ochránci práv) na pracovní skupinu do Brna.
 • Platforma pro sociální bydlení počítá se zapojením sebeobhájců v průběhu zimy při dotváření Zákona o podpoře v bydlení.
 • Vašek a Jana nabídli své příběhy do Živé knihovny Opim.
 • Informace a připomínky k článkům na www.umluva.cz.
 • Martina se setkala s českou i německou Europoslankyní a mluvila o tématu bydlení.
 • Prezentace o samostatném bydlení. Zajímá vás to? Sebeobhájci přijedou k vám.

Co se děje u sebeobhájců?

Zobrazit všechny příspěvky týkající se sebeobhájců.

 

Sdílejte na: