Sebeobhájci jsou lidé s postižením, kteří chtějí sami pomáhat, předávat svoje zkušenosti a zasazovat se o zlepšení svého postavení ve společnosti. 

 • Ukazují veřejnosti, že lidé s postižením mají co nabídnout a proč je důležité jejich hlas slyšet.
 • Prosazují práva lidí s postižením. 
 • Zajímají se o dění kolem sebe. 
 • Učí se stát si za svým a pomáhají v tom ostatním. 
 • Mění věci, které se jim nelíbí. 
 • Všímají si dalších lidí a pomáhají jim.
 • Mluví o lidech, jejichž práva jsou porušována. Zajímají se o to, jak to změnit.

Co sebeobhájci v Rytmusu konkrétně dělají?

 • Pomáhájí nám s organizací akcí, které zvyšují povědomí o právech lidí s postižením.
 • Prezentují svoje zkušenosti z běžného života na konferencích, kurzech nebo ve školách. Mluví například o tom, s jakými bariérami a předsudky se může člověk s postižením potýkat, a jak se dají zvládnout.
 • Zapojují se do pomoci ve svém okolí (pomáhají přírodě, stávají se dobrovolníky apod.).
 • Mluví o svých zkušenostech a naší skupině sebeobhájců doma i v zahraničí.
 • Pomáhají utvářet podobu našich sociálních služeb. Přináší svůj pohled, zpětnou vazbu a srozumitelnost. Pomáhají s překladem textů do „snadného čtení“.
 • Na pravidelných setkáních komunikují a spolupracují s ostatními sebeobhájci. Vyměňují si zkušenosti, zjišťují, co se chystá za akce a povídají si o běžných věcech.
 • Vzájemně se podporují s dalšími sebeobhájci.
 • Zajímají se o kvalitu života lidí žijících v pobytových zařízeních a lidí s omezenou svéprávností.
 • Vzdělávají se v různých oblastech a posilují své dovednosti (například: jak bezpečně používat internet, proč je důležité chodit k volbám, jak se dobře starat o své zdraví…).
 • Pořádají volnočasové aktivity (výlety, procházky, společenské, sportovní akce…). 

Co se děje u sebeobhájců?

Zobrazit všechny příspěvky týkající se sebeobhájců.