Smyslem naší práce je pomoci lidem se zdravotním postižením, nalézt cestu k zaměstnavateli, který jim dá příležitost ukázat, co dokáží a ocení jejich práci.

Věříme, že každý člověk může vykonávat práci, která bude pro druhé užitečná a měl by za tuto práci dostat odpovídající mzdu. Pomáháme tedy lidem najít jejich silné stránky a propojit jejich schopnosti a dovednosti s požadavky firem.

Cíle služby

Naučit se nové dovednosti potřebné k uplatnění na trhu práce:

 • Orientace v čase.
 • Cestování.
 • Komunikace se zaměstnavatelem, úřady apod.
 • Znalost pracovně právních vztahů a z nich plynoucích práv a povinností.

Najít a udržet si vhodné pracovní místo v běžných podmínkách:

 • Pomoc s přípravou na pohovor a doprovod na něj.
 • Podpora při vyjednávání se zaměstnavatelem.
 • Asistence poskytovaná dle individuální potřeby přímo na pracovišti.

Na čem si zakládáme?

 • Bereme každého takového, jaký je.
 • Pomáháme, aby měl každý ve svém okolí lidi, na které se může obrátit.
 • Podporujeme vlastní zodpovědnost, rozhodování a aktivní přístup.
 • Hledáme nové cesty a možnosti.
 • Poskytujeme podporu „tak akorát“.
V rámci služby využíváme metodu Plánování zaměřené na člověka.

Komu Podporované zaměstnávání poskytujeme?

Lidem se zdravotním postižením, kteří hledají placené zaměstnání na běžném trhu práce. Služba je pro všechny od 18 let, kterým zbývají alespoň 2 roky do věku odchodu do starobního důchodu.

Službu poskytujeme v Praze, Brně a Karlovarském kraji.

Co se děje v Podporovaném zaměstnávání?

Zobrazit všechny příspěvky o Podporovaném zaměstnávání.

Sdílejte na: