Eva Bajgerová

zapisovatelka na schůzkách

Pavla Barabášová

Auditorka Klientských auditů

Tomáš Baxa

Marie Benešová

fotografka

Pavlína Budilová

Pavla Březinová

Kulturní referentka

Václav Červenka

Tomáš Drhovský

Pokladník

Miroslav Dub

hlídač docházky

Monika Fertálová

Markéta Hnízdilová

Zapisovatelka

Jiřina Hrdová

Auditorka Klientských auditů

Martina Hronová

Kontaktní osoba pro pomoc přírodě

Klára Chalupová

Sebeobhájkyně

Jana Jelínková

Týmová telefonistka

Šárka Mazurová

archivářka dokumentů

Milan Kožešník

kontaktní osoba přes výlety, fotograf

Kateřina Schiebertová

kronikářka, organizátorka narozeninových oslav

Lenka Staňková

Kontaktní osoba pro Leopardy

Filip Šiler

Kontaktní osoba pro mezinárodní partnery

Marek Švihovec

Aleš Vojáček

Vedoucí setkání