V brněnské metropoli od 1. 10. 2019 nabízíme rozšíření stávajících sociální služeb Sociální rehabilitace o moderní metody Podporovaného zaměstnávání a Tranzitní program. V roce 2023 jsme spustili Tréninkový byt zaměřený na osamostatňování mladých lidí s postižením. 

Jako zavedený poskytovatel doplňujeme nedostatečnou kapacitu těchto služeb v Brně. Přinášíme i moderní terénní sociální práci založenou na koordinaci podpory pro konkrétní rodiny.

Od roku 2022 přinášíme do Brna naše akreditované kurzy šité na míru všem, kteří poskytují podporu dospělým a dětem se zdravotním postižením. Vždy aktuální přehled vypsaných témat a termínů naleznete zde.

Co se děje v Brně?

Zobrazit všechny příspěvky z Brna.

Sdílejte na: