V brněnské metropoli od 1. 10. 2019 nabízíme rozšíření stávajících sociální služeb Sociální rehabilitace o moderní metody Podporovaného zaměstnávání a Tranzitní program pro lidi se zdravotním postižením.

Jako zavedený poskytovatel doplňujeme nedostatečnou kapacitu těchto služeb v Brně. Přinášíme i moderní terénní sociální práci založenou na koordinaci podpory pro konkrétní rodiny.

Vedle toho uskutečníme multioborové fokusní setkání pro sociální pracovníky a neformální pečovatele a budeme vzdělávat pečující osoby v dlouhodobém kurzu „Rodiče jako partneři“, který bude vycházet z potřeb cílové skupiny a bude také umožňovat individuální konzultace a supervize.

Co se děje v Brně?

Zobrazit všechny příspěvky z Brna.