Lidem s postižením nebo duševním onemocněním poskytujeme odborné poradenství v různých oblastech života. Máme tým právníků a sociálních pracovníků, kteří pomáhají řešit situace u každého člověka jedinečné. Právníci se věnují zejména oblasti svéprávnosti, která je soudy často neprávem omezována. Sociální pracovníci umějí dobře zmapovat situaci člověka, rozkrýt důležité oblasti, dát vše do souvislostí a navrhnout optimální řešení. Působíme v rámci celé České republiky a využití poradny je zdarma.

S čím můžeme pomoci?

 • Pomáháme lidem dobře zmapovat a zorientovat se v životní situaci. Podporujeme je, aby dokázali udělat v dané oblasti rozhodnutí.
 • Umíme hledat zdroje kolem člověka, lidi a navazující sociální služby.
 • Pomáháme lidem najít vhodné právní uspořádání jejich záležitostí a prosazovat ho u úřadů, soudů apod.
 • Naší specializací je poradenství v oblasti svéprávnosti. Rozumíme i alternativám k omezení svéprávnosti.
 • Radíme lidem v oblasti mezilidských vztahů a sexuality.
 • Snažíme se, aby se lidé nestali pasivními příjemci pomoci, ale aby dostali život pod kontrolu a žili co nejvíce samostatným životem.
 • Pomáháme lidem koordinovat podporu.
 • Vyznáme se v sociální pomoci a grantech určených lidem s postižením.

Na čem si zakládáme

 • Každý člověk je jiný, jeho životní situace je jedinečná.
 • Na důkladném poznání životní situace a osobnosti lidí, kterým pomáháme. Používáme k tomu nástroje Plánování zaměřeného na člověka.
 • Přizpůsobujeme rady i pomoc každému člověku podle toho, co sám zvládne a s čím potřebuje pomoc.
 • Pracujeme přímo s konkrétními lidmi s postižením (ne o nich bez nich).

Komu službu poskytujeme?

Pomáháme lidem, kteří mají nějaké z následujících znevýhodnění a jsou starší než 2 roky:

 • mentální postižení,
 • chronické duševní onemocnění,
 • tělesné postižení,
 • kombinované postižení
 • nebo jsou v seniorském věku.

Obrátit se na nás mohou i rodinní příslušníci či ostatní sociální služby, pokud mají ve svém okolí někoho ze jmenovaných skupin a potřebují zjistit, zda jejich blízkému nebo klientovi dokážeme pomáhat.

Cíle služby

Naší prací přispíváme k tomu, aby znevýhodnění lidé mohli naplňovat svá lidská práva. Včetně práva na sebeurčení. A měli možnost žít v souladu s vlastními hodnotami.

Co se děje v Poradně?

Zobrazit všechny příspěvky o Poradně.

Sdílejte na: