Veronika Veselá

Vedoucí Tranzitního programu
veronika.vesela@rytmus.org
+420 734 235 641

Kristina Jánošíková

PORADKYNĚ TRANZITNÍHO PROGRAMU
kristina.janosikova@rytmus.org
+420 730 514 575

Denisa Kuželová

Poradkyně Tranzitního programu
denisa.kuzelova@rytmus.org
+420 733 640 449

Kateřina Brzoňová

Poradkyně Tranzitního programu
katerina.brzonova@rytmus.org
+420 731 922 357

Marie Hůlková

Poradkyně Tranzitního programu
marie.hulkova@rytmus.org
+420 605 280 074

Tereza Jiřikovská

Sociální pracovnice ve službě Sociální rehabilitace
tereza.jirikovska@rytmus.org
+420 737 248 446

Lucie Svobodová

sociální pracovnice ve službě Sociální rehabilitace
lucie.svobodova@rytmus.org
+420 724 000 718

Kristýna Růtová

Asistentka v Tranzitním programu

Klára Jindrová

Asistentka v Tranzitním programu