Arteterapie má své místo v sociálních službách

Není obvyklé, že v sociálních službách terapeut působí, přestože sociální práce, psychika, oblast schopností, dovedností a kompetencí člověka jsou ve velmi úzkém vztahu. Terapeut je specializovaným pracovníkem, který terapeutickými prostředky záměrně a cíleně pozitivně působí v oblasti psychiky člověka, rozvoje jeho schopností, dovedností a celkově v rozvoji osobnosti.

Terapeutické intervence v sociálních službách – konkrétně ve službě Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace využíváme od jara 2019. Od lidí s postižením, kteří se terapií zúčastňují, máme pozitivní zpětnou vazbu: mají možnost se při terapii odreagovat, zapomenout na starosti, popovídat si a učit se novým věcem. Terapeut využívá především arteterapeutických výtvarných aktivit. Někteří z účastníků začali výtvarných aktivit využívat i sami ve svém volném čase. Arteterapii lze využít v jakékoliv přímé sociální práci s člověkem.

Jitka byla jedním z mnoha lidí, proč v Rytmusu vznikla potřeba zřídit pozici terapeuta. Jak u ní konkrétně arteterapie probíhala a pomáhala?

Obrázek jako zrcadlo vnitřního světa aneb jak terapie vypadá v praxi?

Arteterapeutické techniky přispívají nejen k rozvoji schopností, dovedností a kompetencí člověka, ale i k rozvoji jeho osobnosti a kreativity. Jsou kompenzačním a aktivizačním prostředkem. V průběhu praxe bylo u konkrétních lidí zaznamenáno zlepšení jejich psychického stavu, rozvoj schopností a dovedností.

K podpoře rozvoje a udržení sociálních dovedností, jsou využívány i terapie ve skupině, jejichž prostřednictvím dochází mj. k sociálnímu učení.

Připravila arteterapeutka Bc. Petra Vorlová.

Sdílejte na: