BE IN! (CLUSIVE)

Cílem projektu je „rozbíjet“ zažité stereotypy, ukazovat lidem nové perspektivy vidění světa, vzbuzovat v nich schopnost kritického myšlení a vést je tak k sebepoznání i seberozvoji, jež má v konečném důsledku vliv na změnu celé společnosti. Toto vše prostřednictvím divadla a aktivit s ním souvisejících (workshopy k představením, diskuse po představení, výstava).

Projektu se účastní tři evropská divadla – Teatr 21 z Varšavy, Blue Apple Theatre z Winchesteru (GB) a Divadlo Aldente z Brna.

Divadla budou vytvářet na profesionální bázi divadelní inscenace s herci s mentálním znevýhodněním, případně doplňovat dalšími osvětovými aktivitami. Jednou z takových aktivit jsou i tzv. Sokratovské otázky – v průběhu prvních měsíců projektu bude vybráno 9 palčivých otázek týkajících se lidí se znevýhodněním. Tato témata budou postupně zveřejňována zábavnou formou na webu i na sociálních sítích a na jejich řešení se bude podílet skupina mladých výzkumníků pod vedením psychologa a kreativce. Rytmus projekt vede po stránce administrativní a náš bude i kreativec. 

 

 

Sdílejte na: