Byly jsme volit!

Renata a Šárka se voleb neúčastnily dlouhá léta. Obě žily v Domově pro osoby se zdravotním postižením daleko od volebních uren, měly také omezení ve svéprávnosti. Lidé z jejich okolí si mysleli, že volit nemůžou. K informacím ohledně voleb se mnohdy vůbec nedostaly.

Dnes je to jinak. Již šestý rok žijí ve městě, kde jsou pro ně volební místnosti dostupné. Staly se z nich zodpovědné a plnohodnotné spoluobčanky.

Povídám si s Renatou a Šárkou o volbách. Jaké probíhají nyní volby a jak je to prospěšné pro naše město, občany, a proč je důležité k volbám chodit. Vědí, že je to jedno z práv, které jim kdysi bylo odebráno a nyní ho mají zpět. Vědí také, že mají právo se rozhodnout a k volbám nejít.

Renata volební lístky nedostala. Vybírali tedy společně z volebních lístků Šárky – některé strany znaly z TV, vybíraly si podle toho, co o nich slyšely a na ostatní strany a kandidáty se doptávaly. „Už jsem byla volit v roce 2014, a chci jít zase. Nevím ještě koho, ale poradím se. “Říká o svém názoru Renata.

Šárka ještě u voleb nebyla. „Dřív jsem se rozhodla, že nebudu chodit k volbám, ale dneska, když chce jít Renatka, tak půjdu s ní. Nechci, aby byli zase komunisti a lidi chodili do ústavu! Koho budu volit? Stranu, která se zajímá o přírodu a čistej vzduch.“

Ve volební místnosti obavy a stres z nového opadly, když jí byli lidé z komise nápomocní a vysvětlili, jak postupovat. I když Renata nebyla v seznamu voličů, předseda komise se ujistil, že má právo volit a předal jí volební lístky. Po volbách se zajímaly obě o plánované změny ve městě.

Sdílejte na: