Čtvrté setkání studentů praktické školy Lyceum a Pedagogické fakulty UK

Po čtvrté a naposledy v tomto školním roce se studenti praktické školy Lyceum na pražském Břevnově, kde funguje Rytmusí Tranzitní program, setkali se studenty oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK.

Na posledním setkání se probíralo téma budoucnost a hodnotila se všechna proběhlá setkání. Témata již proběhlých setkání byla:

  • Volný čas
  • Praxe
  • Asistence

Aktuální téma budoucnost studenti probrali snad ze všech stran – co pro koho znamená, jaké máme sny, obavy, představy…

Studenti i my jsme nakonec zjistili, že jsme na tom všichni dost podobně. Díky tomu šlo mnohem snadněji vymýšlet věci, na které se těšíme. Zároveň jsme se ale zamysleli i nad tím, z čeho máme obavy či strach.

Po zhodnocení celkového průběhu všech setkání se studenti shodli, že mají zájem v další činnosti pokračovat a navázat na dosavadní skvělou spolupráci i na podzim.

Sdílejte na: