Quip a Rytmus se od počátku podílejí na vývoji informační aplikace eQuip společnosti Software production s.r.o. pro poskytovatele sociálních služeb.

Náš vklad spočívá v konzultacích a doporučeních jak

  • zjišťovat, jakou individuální podporu člověk chce a potřebuje,
  • tato potřeba podpory souvisí se sociálním začleňováním coby primárním cílem poskytování sociální služby,
  • v aplikaci zaznamenávat individuální práci s člověkem, kterému je podpora poskytována,
  • měřit, jestli poskytovaná podpora lícuje podporu potřebnou a požadovanou,
  • je poskytovaná podpora účinná z hlediska naplňování cílů individuálních plánů, a potažmo celé organizace,

Více informací o systému naleznete na stránkách informačního systému eQuip. Technickou podporu zajišťuje firma Software production. Rytmus se na zajišťování provozu a komerčním využití eQuipu nepodílí, je pouze odborným garantem.

V případě zájmu o další podrobnosti k eQuipu kontaktuje Vladimíra Hrůzu ze společnosti Software Production s.r.o.

Používáte eQuip nebo uvažujete o jeho používání?

U nás máte možnost získat informace jak:

  • systém funguje,
  • pracovat s oblastmi sociálního začlenění a systémem ZIP (začleňování a individuální plánování) při vyhodnocování účinnosti služeb a zvyšovat tak kvalitu služeb,
  • jak efektivně mapovat potřebnou podporu lidí, jimž poskytujete služby,
  • nastavit cíle a kroky individuálních plánů a jejich evidování v eQuipu.

Informace získáte na kurzu Hodnocení míry potřebné podpory (pro uživatele eQuip se slevou 15 %) nebo v rámci individuální konzultace.

Sdílejte na: