Hasičský sbor v Chebu přivítal studenty na praxi

V Karlovarském kraji jsme na podzim roku 2023 v rámci Tranzitního programu navázali spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, stanice Cheb. Pracovní praxi si tu od té doby vyzkoušeli dva studenti. 

V únoru nastoupil na praxi první student Oliver, který navštěvuje Základní školu v Chebu. Díky praxi si na dva měsíce vyzkoušel denní rutinu hasičů – pomáhal s údržbou hasičských aut, úklidem podlah a účastnil se i vzdělávacích akcí se svými kolegy.

Pro studenty je praxe v hasičském sboru atraktivní, a tak Olivera vystřídal druhý student Michal, který si v rámci své praxe vyzkoušel navíc i přípravu a kontrolu dýchacích přístrojů a speciálních hasičských obleků.

Díky Tranzitnímu programu a pracovním praxím v odlišných oborech si studenti mohou vyzkoušet různá prostředí a činnosti. Získávají tak své první zkušenosti a znalosti, díky kterým se mohou v budoucnu lépe rozhodovat, jakou práci by chtěli dělat.

Líbí se mi mytí hasičských aut a přátelský kolektiv hasičů. Jsou v pohodě, je s nimi sranda a pomáhají mi.praktikant Michal

Na pár otázek ke spolupráci jsme se zeptali plk. Ing. Jana Doubravy, ředitele územního odboru Cheb

Jak vznikl nápad na spolupráci s organizací Rytmus?

plk. Ing. Jan Doubrava

Oslovila nás vaše kolegyně Bohdana Balounová, která nám představila cíle projektu a seznámila nás s organizací a průběhem stáže. Nápad se mi dost líbil, protože při zásazích se setkáváme s lidmi se specifickými poruchami a nemáme moc zkušeností s chováním této cílové skupiny lidí. Vidím v tom velký přínos pro obě zúčastněné strany, takže nebylo nad čím rozmýšlet.

Máte nějakou předchozí zkušenost s člověkem s mentálním postižením?

V našem oboru není moc velká šance spolupracovat s lidmi s mentálním postižením, ale zkušenosti nějaké mám, spíše od mých známých.

Co jste se během spolupráce se studenty naučili? Jaký byl přínos pro váš kolektiv?

Seznámili jsme se s člověkem s poruchou komunikace, učíme se vnímat jeho chování a přizpůsobit mu své jednání. Mezi hasiče student hned zapadl a kolegové ze všech směn ho od počátku brali jako rovnocenného kolegu. Hasiči jsou zvyklí se spoléhat jeden na druhého a svoji práci řešit kolektivně. Když přišel student na praxi, bylo potřeba mu začít dávat úkoly a vést jeho činnost tak, aby se mohl zapojit. Pracovníci se tedy díky praxím učí i přidělovat úkoly mezi ostatní. Vidím v tom další přínos i pro vzájemné vazby a komunikaci mezi nimi.

Máte nějaké další plány pro rozvoj v oblasti osob se zdravotním postižením?

Nově teď navazujeme spolupráci s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově u Mariánských Lázní. Plánujeme, že by se hasiči účastnili jejich akcí, přičemž by i v rámci svých směn chodili v civilu, aby si na ně klientky zvykly. Cílem je seznámit se s chováním lidí s postižením v jejich přirozeném prostředí.

Sdílejte na: