Inkluze je když

Projekt zaměřený na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách hlavního proudu ve Středočeském kraji vstoupil do poslední třetiny své realizace.

Projekt se soustřeďuje na vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem je předat učitelům a asistentům pedagoga běžných škol Středočeského kraje informace a zkušenosti z oblasti inkluzívního vzdělávání tak, aby byli schopni vytvořit pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami optimální podmínky pro vzdělávání v běžné třídě běžné školy a pěstovat ve svých školách inkluzívní prostředí přátelské ke všem dětem bez rozdílu.

K tomuto cíli směřují jednotlivé dílčí aktivity projektu. Jsou to Vzdělávání–e-learning – e-learningový kurz pro pozici asistent pedagoga, Proces zavádění materiálu Index inkluze do praxe – představení, zavedení a rozšíření mezinárodně uznávaného materiálu Index inkluze, Příprava a realizace workshopů a metodických setkání – organizace odborných a popularizačních akcí na podporu inkluzívního vzdělávání, kurzů, seminářů a Zahraniční studijní cesta – Toulavý autobus.

Od zahájení projektu 1. listopadu 2008 se už uskutečnila celá řada akcí a další nás čekají. V březnu 2009 proběhl za účasti 57 pedagogů a dalších zhruba 20 lektorů a hostů celodenní pracovně vzdělávací seminář o inkluzívním školství v prostorách KÚ Středočeského kraje, na podzim byl úspěšně zrealizován e-learningový kurz pro asistenty pedagoga akreditovaný MŠMT v systému DVPP a dva celodenní, rovněž akreditované, semináře Globální čtení a Makaton pro učitele běžných škol. Další dva vzdělávací semináře s názvy Úpravy učebních témat I a Úpravy učebních témat II a kurz pro asistenty pedagoga proběhly na jaře 2010.

V březnu 2010 jsme zorganizovali zahraniční studijní cestu do rakouského Grazu. Týdenní stáže se zúčastnilo 12 pedagogů ze středočeských škol v doprovodu tří pracovnic zapojených do realizace projektu a tlumočnice. V průběhu stáže skupina absolvovala přednášky, semináře a návštěvy škol, při nichž se účastnice seznámily s organizací výuky a používanými metodami při vzdělávání dětí s SVP v Rakousku.

Aktuální nabídku a informace o pořádaných akcích rozesíláme elektronickou poštou přímo na školy nebo zveřejňujeme na našich webových stránkách.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Sdílejte na: