Jak to u nás vypadalo v průběhu karantény?

Omezení se v uplynulých měsících dotkla každého z nás. Tedy i uživatelů našich služeb, asistentů a pracovníků. Dnes můžeme říci, že jsme složité období zvládli a zase se vracíme k práci, tak jak jsme byli donedávna zvyklí. Jak to u nás v době plné omezení vypadalo?

Tranzitní program a Podporované zaměstnávání

Společně se školami zavřelo své provozovny i mnoho zaměstnavatelů. Studenti i zaměstnanci zůstali ze dne na den doma. Někteří uživatelé proto službu dočasně přerušili, jiní ji omezili na minimum. Naši asistenti, case manageři a pracovní konzultanti měli najednou poměrně dost volného času. Ten jsme samozřejmě chtěli co nejvíc smysluplně využít.

Kromě pravidelných schůzek, job klubů a kurzů po internetu jsme se rozhodli využít volné kapacity a pomáhat tím, co dobře umíme:

V Praze jsme se formou asistencí vypomohli organizaci Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem a pomohli tím pokrýt nárůst poptávky po asistentech. V Brně asistencemi vypomáháme několika rodinám, které mají dítě s postižením. Rodičům tak poskytujeme trochu volného času pro práci, nákup, zařízení důležitých věcí ale i pro oddech. S asistencemi v Brně budeme pokračovat až do září, kdy se školy plánují plně znovu otevřít.

 „Máme tři děti, přitom oba s manželem musíme pracovat. Nejstarší syn potřebuje pomáhat se školou a mladší dvě děti potřebují naši pozornost. Zejména dcera s Downovým syndromem, která je sice vděčné a zvídavé dítě, ale sama si často neumí najít smysluplnou zábavu. O to víc jsme ocenili, když k nám začali chodit dva sympatičtí lidé z Rytmusu – nejen, že nám to pomohlo věnovat se chvíli vlastní práci, ale hlavně to naplnilo již lehce monotónní existenci našich dětí. Bylo skvělé, že přišel někdo s novými nápady, co podnikat. Líbil se nám citlivý přístup i schopnost pracovníků vyrovnat se s případnými zvláštnostmi v chování Klárky. Situace rodičů, kteří vychovávají dítě se specifickými potřebami, je ještě o něco složitější, než situace rodičů „běžných“ dětí. Jsme rádi, že se nám dostalo této podpory a pomoci,“ oceňuje maminka Klárky.

Podpora samostatného bydlení

Lidé, kteří tuto službu v Praze a Karlovarském kraji využívají, na Rytmus spoléhali i v nelehké době plné omezení. Naši skvělí asistenti denně vyráželi do domů a bytů, kde lidé s postižením trávili drtivou většinu času. Pomáhali jim pochopit situaci ohledně šíření viru a z ní vyplývající nařízení a omezení, zajišťovali nákupy, pomáhali s chodem domácnosti a v neposlední řadě měli vliv i na psychickou pohodu.

Pro pracovníky v terénu to byla zvlášť těžká doba. Všichni situaci skvěle zvládli a díky nim mohla služba PSB běžet bez přerušení v plném rozsahu. Děkujeme!

Rádio Rytmus

V době karantény vznikl projekt Rádia Rytmus. Ten měl za cíl, aby lidé s postižením smysluplně využívali volný čas a učili se něco nového. Výzvou byla technická stránka, tvorba scénáře a především samotný živý vstup.

První vysílání proběhlo 3. dubna a od té doby jsme byli online každý týden (až na jednu výjimku). K dnešnímu dni jsme vysílali přesně desetkrát, střídavě z Prahy, Brna a Sokolova. V každém vysílání byl součástí moderátorského týmu člověk s postižením, který měl dané vysílání na starost.

Rádio Rytmus v současné podobě poběží do konce června 2020. Během prázdninové přestávky chceme rádio upravit a v září ho znovu uvést ve vylepšené podobě. Aktualizováno: Po letních prázdninách 2020 pokračujeme ve vysílání 2. sezóny Rádia Rytmus. 

Archiv všech vysílání naleznete na našem YouTube kanále.

Sdílejte na: