Už dlouho čekáte na volné místo v sociální službě, která by vám mohla pomáhat?

Je potřeba, aby o tom věděl úřad, který tuto věc má na starost. Jinak by si mohl myslet, že míst je dost a vše je v pořádku. Pro odeslání zprávy můžete využít jednoduchý formulář, který jsme pro vás připravili. Stačí vyplnit základní informace a vše ostatní udělá za vás:

  Odesílatel:

  Dobrý den,

  jmenuji se a jsem s mentálním postižením. Už měsíců hledáme na území hl. m. Prahy terénní sociální službu, která by mohla mému se samostatným bydlením pomáhat místo mě. Bohužel neustále narážím na to, že tyto služby mají plnou kapacitu a jedinou nabídkou jsou mimopražská pobytová zařízení nebo umístění v pořadníku pražských sociálních služeb. Pomoc potřebujeme hned a ne až za několik let. O ústavní zařízení nemáme zájem.

  Dejte mi prosím co nejdříve vědět, jak budete tuto situaci řešit.

  Kliknutím na odesílací tlačítko odešleme informace z formuláře na email tereza.eichlerova@praha.eu.
  Jedna kopie zprávy přijde do vašeho e-mailu a jedna zůstane uložená na serveru organizace.

  .


  Pokud nechcete využít našeho formuláře, můžete si dopis zkopírovat a sami ze svého e-mailu poslat s libovolnými úpravami: 

  Dobrý den,

  jmenuji se ………. a jsem <matkou/otcem/rodinným příslušníkem/opatrovnicí/opatrovníkem> <dcery/syna/člověka s mentálním postižením>. Už ………. měsíců hledáme na území hl. m. Prahy terénní sociální službu, která by mohla mému <dítěti/opatrovanci> se samostatným bydlením pomáhat místo mě. Bohužel neustále narážím na to, že tyto služby mají plnou kapacitu a jedinou nabídkou jsou mimopražská pobytová zařízení nebo umístění v pořadníku pražských sociálních služeb. Pomoc potřebujeme hned a ne až za několik let. O ústavní zařízení nemáme zájem.

  Dejte mi prosím co nejdříve vědět, jak budete tuto situaci řešit

  S pozdravem
  <jméno a příjmení>

  Už dlouho čekáte na volné místo v sociální službě, která by vám mohla poradit v právních jednáních/záležitostech?

  Je potřeba, aby o tom věděl úřad, který tuto věc má na starost. Jinak by si mohl myslet, že míst je dost a vše je v pořádku. Pro odeslání zprávy můžete využít jednoduchý formulář, který jsme pro vás připravili. Stačí vyplnit základní informace a vše ostatní udělá za vás:

   Odesílatel:

   Dobrý den,

   jmenuji se a jsem s .
   měsíců hledáme na území hl. m. Prahy sociální službu, která by uměla poradit, jak ošetřit tak, aby bylo možné najít takové řešení, které zohlední konkrétní životní situaci člověka a alternativy k omezení svéprávnosti podle občanského zákoníku. Současně takovou sociální službu, která provede celým soudním řízením a pomůže s přípravou potřebných podkladů a důkazů pro soud.

   Tam, kde jsou na toto poradenství kvalifikovaní, mají plné kapacity a čekací doba je řadu měsíců. Bez kvalitní podpory vážně hrozí, že a omezen/a tak na svých právech a podílu na běžném a svobodném rozhodování o svém životě. Pomoc je potřeba hned, ne až za mnoho měsíců.

   Dejte mi prosím co nejdříve vědět, jak budete tuto situaci řešit.

   Kliknutím na odesílací tlačítko odešleme informace z formuláře na email tereza.eichlerova@praha.eu.
   Jedna kopie zprávy přijde do vašeho e-mailu a jedna zůstane uložená na serveru organizace Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú.

   .


   Pokud nechcete využít našeho formuláře, můžete si dopis zkopírovat a sami ze svého e-mailu poslat s libovolnými úpravami: 

   Dobrý den,
   Jmenuji se ………. a jsem ………. s ………. . Již ………. měsíců hledáme na území hlavního města Prahy sociální službu, která by nám uměla poradit, jak ošetřit ………. tak, ………. konkrétní životní situaci člověka a alternativy k omezení svéprávnosti podle občanského zákoníku. Současně ………. , která ………. potřebných podkladů a důkazů pro soud.

   Takových kvalifikovaných služeb v Praze je velmi málo. Na mnoha místech nám nabízeli pouhý vzor z internetu. Tam, kde jsou na toto poradenství kvalifikovaní jsou, kapacity plné a čekací doba je řadu měsíců. Bez kvalitní podpory vážně hrozí, že ………. a podílu na běžném a svobodném rozhodování o svém životě. Pomoc vyber ……….

   Dejte mi prosím co nejdříve vědět, jak budete tuto situaci řešit.

   S pozdravem
   <jméno a příjmení>

   Sdílejte na: