Nabídka zahraničních stáží pro motivované učitele

V rámci projektu Kolaboratorium a klíčové aktivity „Zahraniční stáže pro inspiraci se závazkem“ hledáme 6 motivovaných učitelů, kteří pracují s dětmi se SVP (zejména mentálním postižením) na běžných základních školách.

Těmto učitelům nabízíme od května 2018 do srpna 2020 možnost zúčastnit se zdarma pěti dvoudenních zahraničních stáží ve vybraných školách v Polsku, Slovensku, Rakousku, Německu a Itálii. Smyslem stáží je inspirace ze zahraničí a přenos příkladů dobré praxe do našeho prostředí.

Výběr účastníků jednotlivých stáží bude probíhat na základě zaslaných informací:

  • motivačního dopisu s popsanou dosavadní praxí v začleňování dětí se SVP a
  • seznamu oblastí zájmu k prohloubení dosavadních zkušeností a načerpání další inspirace v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Podmínkou účasti je písemný souhlas vedení školy s uvolňováním učitele na stáže po celou dobu jejich trvání.

V případě zájmu pošlete motivační dopis s požadovanými informacemi do 15. 4. 2018 na adresu marek.baloun@rytmus.org.

Posláním projektu Kolaboratorium je zlepšit situaci se začleňováním žáků se zdravotním, zejména mentálním postižením, v běžných školách. Více o projektu.

Sdílejte na: