Opční protokol k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 27. července 2021 ratifikační listinu k Opčnímu protokolu k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Posledním nutným krokem k účinnosti už je tak pouze podpis premiéra. 

To je dobrá zpráva pro všechny lidi se zdravotním postižením v České republice. Po čtrnácti letech se tak otevírá možnost domoci se svých práv u Výboru pro práva osob se zdravotním postižením při OSN, pokud selžou vnitrostátní prostředky nebo se neúměrně protahují.Tereza Bártová, právnička v našich sociálních službách

Stížnost může podat jak jednotlivec, tak skupina osob, případně prostřednictvím zastoupení. V případě, že Výbor shledá porušení práv zakotvených v Úmluvě, vyzve stát k prošetření a nápravě. 

Věříme, že je to další potřebný krok správným směrem k dodržování práv lidí se zdravotním postižením.

Sdílejte na: