Při hledání práce využíváme nové metody, mezi které patří i „stínování“ (Job Shadowing)

Co to vlastně je stínování? Jedná se metodu, kdy má zájemce o práci možnost společně pracovat se zkušeným zaměstnancem firmy, který mu vše potřebné průběžně vysvětluje a názorně předvádí. Stínování přináší výhody na obou stranách – u zaměstnavatele i u zájemce o práci.

Úspěšně proběhlo v prosinci domluvené stínování pro člověka se zdravotním postižením ve firmě GEFCO Forwarding CZ s. r. o.

Filip, kterému pomáháme v rámci služby Podporované zaměstnávání najít si práci, stínoval Radku Pátkovou při „handlingu“ na terminálu – kontrole a vyřizování importu zásilky z Číny do České republiky. Filipovým cílem bylo získat bližší představu o práci, aby zjistil, zda jí bude schopen vykonávat a jestli by se mu líbila.

Cílem zaměstnavatele bylo seznámit se s Filipem, poznat jeho silné ale i slabé stránky, zjistit jak práci rozumí a zda by byl pro tuto pozici vhodným pracovníkem. Zaměstnavatel také naváže spolupráci s naší pracovní konzultantkou a blíže se seznámí se službou Podporovaného zaměstnávání a vyzkouší ji v praxi.

Filipův náhledový den začal příjemně ráno v kanceláři. Seznámil se s nutnou teorií a dokumenty, potřebnými pro řidiče a pro recepci na terminálu. Filip se poté k terminálu přesunul, následovalo vyřízení dokladů, platba zásilky a její kontrola. Po převzetí bylo už jen potřeba potvrdit dokumenty a následovala cesta zpět do tepla kanceláře. Paní Pátková celou dobu Filipovi ochotně ukazovala a vysvětlovala jednotlivé kroky práce, které pak společně v kanceláři probrali.

Na závěr Filip v kanceláři sám shrnul celý pracovní postup. Paní Pátková Filipovo snažení ocenila a dle jejího názoru by měl práci vyzkoušet. Filipovi se zdá práce zajímavá a věří, že ji zvládne.

Nyní se tedy naše pracovní konzultantka s firmou GEFCO domluví na možnosti dalšího stínování, které bude rozšířeno i o praktickou zkoušku za spolupráce a podpory paní Radky Pátkové.

Chcete i Vy, ve Vaší firmě, vyzkoušet „stínování“ s člověkem se zdravotním postižením? Napište nám na pz@rytmus.org nebo zavolejte na tel.: 224 255 819. Rádi Vám tuto zkušenost zprostředkujeme.

Sdílejte na: