Přístupná společnost

Na tomto společném projektu budeme čtyři roky (duben 2019 – duben 2023) pracovat s organizacemi Rytmus Východní Čechy a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám poskytla finanční příspěvek z Fondů EHP a Norska. Finance použijeme na organizaci vzdělávacích kurzů. Budeme usilovat o přístupnější společnost pro všechny.

Projekt je součástí programu Active Citizens Fund, který podporuje i další neziskové organizace. Projekt se oficiálně jmenuje „Empowerment lidí s mentálním postižením a podpora jejich zapojení do obhajoby vlastních práv“. Aby byl název pro všechny srozumitelnější, začali jsme mu říkat „Přístupná společnost“.

Co chceme?

  • Aby lidé na úřadech a v dalších institucích věděli, jak poskytovat srozumitelné informace.
  • Aby lidé s postižením měli informace, které jim pomohou rozhodovat se.
  • Aby se lidé s mentálním postižením mohli zapojit do rozhodování úřadů a dalších institucí.
  • Aby lidé na úřadech a v dalších institucích zapojili lidi s mentálním postižením do plánování a rozhodování důležitých věci.
  • Aby veřejnost vnímala lidi s mentálním postižením jako rovnocenné občany.