Problémové chování nemá spočívat v restrikcích

Profesionální přístup k lidem s tzv. problémovým chováním už dávno nespočívá v restrikcích. Měl by být naopak založen na hlubokém porozumění člověku, jeho komunikaci, vnímání jeho zcela přirozených lidských potřeb, jak Petr Třešňák popisuje ve svém skvělém a dost mrazivém článku Kdo zabil Dorotu Š.

V našem novém kurzu Problémové chování – začarovaný kruh a kudy z něj ven předáváme zkušenosti, které jsme načerpali od zahraničních lektorů a především od lidí s chováním tzv. náročným na péči, které podporujeme v běžném životě.

Ti mohou žít za podpory velice individualizovaných komunitních služeb mnohem spokojenější život, než v (obzvlášť pro ně!) naprosto nevhodných podmínkách hromadné ústavní péče. A nejen to. Jsou nám všem učiteli hledání nových cest a objevování hodnot, na kterých opravdu záleží. Objevování lidství.

Sdílejte na: