Projekt Kolaboratorium

Kolaboratorium je místem, kde se spolupracuje nebo kde vzniká něco společného. V našem případě je to navíc tříletý projekt, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který trvá od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020. S posláním přispět ke zlepšení situace v začleňování žáků se zdravotním/zejména mentálním postižením do běžných škol u nás.

Projekt má tři hlavní cílové skupiny:

  • žáky se zdravotním/mentálním postižením,
  • pedagogické pracovníky a
  • rodiče dětí/žáků s postižením.
Všechny důležité informace o projektu naleznete na webu www.inkluze.cz

V projektu jsou využity osvědčené i inovativní metody s důrazem na posílení kompetencí pedagogických pracovníků a zvýšení povědomí veřejnosti o inkluzi. Konkrétní cíle se promítají do pěti klíčových aktivit projektu:

  • Tranzitní program – tým poradců a asistentů bude spolupracovat se čtyřmi školami a podpoří 40 studentů s postižením při vstupu do světa práce. Cílem je přinést a šířit příklady dobré praxe.
  • Rodičovská fóra – tým deseti regionálních koordinátorů bude mít na starosti organizaci setkání a těsnější propojení rodičů dětí s postižením v celé České republice. Pro rodiče bude připraven: výcvik v argumentaci a case konference s účastí odborníků z dané oblasti. Cílem je zlepšit spolupráci mezi školou a rodiči.
  • Aktivity na podporu žáků se zdravotním postižením v běžných školách – aplikace inovativních metod (kruh podpory, profil na jednu stránku, prožitkové dílny) přímé podpory sociální stránky inkluze ve školách.
  • Zahraniční stáže „pro inspiraci se závazkem“ – podpora pedagogických pracovníků v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a nabídka stáží v zahraničních školách (Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo a Itálie). Po každé stáži všichni účastníci stručně sepíší, co zažili a co by rádi aplikovali v našem prostředí.
  • Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání – podstatou této aktivity bude uspořádání dvou akcí Letní škola, která umožní sdílet dobrou praxi, osvojit nové metody práce a Týden pro inkluzi, kterým se Rytmus snaží dlouhodobě podporovat a šířit myšlenky inkluzivního vzdělávání.

 

Realizátorem projektu je Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. a partnerem projektu je rodičovská organizace Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem s celorepublikovou působností a řadou aktivních členů.

Sdílejte na: