Projekt Nejsme v tom sami

Společně s pěti partnerskými organizacemi jsme zahájili mezinárodní projekt, nazvaný Nejsme v tom sami. Projekt poběží po dobu dvou let, během kterých se uskuteční pět třídenních setkání v každé ze zapojených zemí (Česká republika, Španělsko, Anglie, Chorvatsko a Rakousko).

Dospělí lidé s mentálním postižením nejsou jen příjemci služeb. Sami jsou také aktivní a pomáhají druhým, například mladým lidem se stejným postižením, aby „v tom nebyli sami“. Každé setkání bude zaměřeno na podporu těchto lidí – sebeobhájců. Naše skupina Poradci Rytmusu se podílela na přípravě projektu a těší se na spolupráci se zahraničními kolegy.

První setkání proběhne v únoru (20. – 22. 2. 2018) v Praze. Cílem této akce bude posílení sebeobhájců v respektu k jiným kulturám, ve schopnosti rozpoznat stereotypy a odolávat manipulaci.

Poradci mávají projektovým partnerům do Chorvatska, Rakouska, Španělska a Anglie!

Sdílejte na: