Setkání studentů z praktické školy Lyceum a Pedagogické fakulty UK

Tranzitní program představujeme i studentům na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Řekli jsme si, že nejlepší forma bude společné setkání studentů z “Peďáku“ a studentů praktické školy Lyceum.

Setkání budou hned čtyři – dvě na akademické půdě a dvě v prostorách Lycea.

První setkání proběhlo koncem října na fakultě. Studenti jsou si věkově blízcí, při setkání dostali za úkol vymyslet událost, kterou by rádi společně zorganizovali a opravdu uskutečnili… Z této spolupráce vznikl velmi povedený nápad – odpoledne plné soutěží a her v lesoparku Hvězda. Už se těšíme na jaro.

V Lyceu proběhlo v polovině listopadu druhé setkání, které bylo konkrétněji zaměřeno na praxe. Studenti fakulty se mohli dozvědět, jak praxe v 1. a 2. ročníku této školy probíhají a jak se v rámci školy projevuje ”rytmusí“ tranzitní program. Lyceum je výjimečné tím, že zvládlo zahrnout tranzitní program do školního vzdělávacího programu.

Sdílejte na: