Shrnutí projektu „Přístupná společnost“

Společně s SPMP ČR a Rytmusem Východní Čechy jsme se od dubna 2019 do února 2024 podíleli na projektu „Empowerment lidí s mentálním postižením a podpora jejich zapojení do obhajoby vlastních práv“, který zkráceně nazýváme jako Přístupná společnost. Podívejte se, co všechno se díky projektu podařilo. 

Snadné čtení / Easy to read

Během projektu jsme se zapojili do několika aktivit. První aktivita bylo vymýšlení kampaně zaměřené na propagaci snadného čtení, neboli Easy to read (ETR). Nakonec vznikla kampaň, během které byl představen celý proces vzniku materiálu v ETR a zároveň vznikla sada letáků na téma ekologie.

Kurz zaměřený na komunikaci a sebeprezentaci

V roce 2021 jsme připravili a zorganizovali kurz s názvem „Odvaž se. Domluv se. Prosaď se.“, jehož hlavní téma byla komunikace a sebeprezentace. Ten byl určen sebeobhájcům a sami se dokonce podíleli na jeho přípravě a realizaci jako plnohodnotní spolulektoři. Kurz byl plný ukázek a praktických aktivit, přičemž účastníci měli možnost zužitkovat své znalosti a procvičit si je prakticky během jednodenního a víkendového setkání.

Po skončení kurzu vznikly materiály pro další lektory – celý manuál, včetně videí, naleznete zde.

Online setkání

Uspořádali jsme také několik online setkání se sebeobhájci. Jedno z nich se týkalo oslav Dne nezávislého života, další Dne země a jedno jsme pojali čistě jako potkávací a sdílecí prostor pro sebeobhájce z různých koutů ČR a dokonce i Slovenska.

Kurz aktivního občanství

V roce 2022 jsme ve spolupráci s oběma organizacemi připravili navazující kurz na téma aktivního občanství, kterého se zúčastnili nejen sebeobhájci z předchozího kurzu, ale oslovili jsme i další sebeobhájce. Kurz se jmenoval „Není nám to lhostejné aneb na cestě k aktivnímu občanství“. Mezi hlavní témata kurzu patřila základní lidská práva, Úmluva o právech lidí s postižením, svéprávnost, Kancelář veřejného ochránce práv, články Úmluvy (12, 19, 29), volby a ekologie. Kurz byl pořádán formou dvou prodloužených víkendů. Během kurzu vzniklo i video a po ukončení kurzu metodika. Ta obsahuje témata kurzu a praktické tipy k realizaci kurzu od lektorek (koordinátorky projektu).

V rámci kurzu měli účastníci možnost podívat se během jednodenních výjezdů do Senátu v Praze a také do sídla Kanceláře veřejného ochránce práv (KVOP) a budovy jihomoravského kraje v Brně. Po skončení kurzu se mohli účastníci přidat do pracovní skupiny v Brně v kanceláři veřejného ochránce práv (KVOP). Zde se zapojovali do diskuzí nad tématy, která jsou důležitá pro lidi s postižením nebo v kterých dělal KVOP výzkum – například zaměstnávání lidí s postižením nebo bydlení lidí s postižením. V KVOP proběhla celkem 4 setkání, a to v období od 30. 11. 2022 do 16. 9. 2023.

Poslední setkání sebeobhájců proběhlo v listopadu 2023 a účastnily se ho i sebeobhájkyně ze španělské organizace Plena Inclusión. Na setkání lidé mluvili o svých zkušenostech s nezávislým životem a svéprávností. 

Národní muzeum

V rámci projektu se SPMP podařilo navázat spolupráci s Národním muzeem. Skupina sebeobhájců z Rytmusu, kteří se zabývají tématem přístupnosti, v muzeu konzultovala přístupnost expozice, aby byla přístupnější. Konzultace také byla podkladem pro vytvoření materiálů ve snadném čtení.

 V samotném závěru projektu jsme s koordinátorkami a dalšími lidmi dali dohromady metodiku participace, která by měla sloužit jako manuál pro zapojení lidí s intelektovým znevýhodněním do veřejného prostoru.

 

Sdílejte na: