Tranzit přijel do Chebu!

Od září tohoto roku v rámci Tranzitního programu nově spolupracujeme se Základní školou v Chebu, zaměřenou na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ředitelka školy Mgr. Miloslava Hartmannová dodává: „Část absolventů pokračuje ve studiu na Integrované Střední škole, která má výuční obory pro studenty s mentálním postižením. Bohužel, tyto obory dokončí jen nízké procento studentů. Proto jsme byli nadšeni, když nás kontaktoval pracovník Rytmusu s nabídkou spolupráce.“

Sdílejte na: