Tranzitní program už i v Aši

S naším Tranzitním programem v Aši začínáme i díky projektu Kolaboratorium, což je tříletý projekt, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho posláním je přispět ke zlepšení situace v začleňování žáků se zdravotním/zejména mentálním postižením do běžných škol u nás.

Během ledna naši kolegové (poradce Martin Kozák a asistentky Dagmar Grušová a Anna Mackovičová) zorganizovali několik pracovních náhledů na budoucích pracovištích pro studenty Střední praktické školy Aš. Mezi vybraná pracoviště patří například cukrárenská výroba Tritia, Městský úřad Aš, restaurace U Radnice, O.K. Textil nebo firma GEALAN.

V Tranzitním programu je zatím zapojeno pět studentů (Tomáš, Miroslav, Luba, Jiří a Nikola). Studenty jsme s tranzitem seznámili a vysvětlili jim, co je čeká a jak to bude celé probíhat.

8. 1. 2018 jsme postupně začali s náhledy přímo na pracovištích. Zaměření vybraných firem je úmyslně odlišné, aby studenti sami zjistili, která z praxí by jim nejlépe vyhovovala. Na jednotlivých náhledech si vždy studenti vyzkoušeli konkrétní práci a seznámili se provozem.

Studenti se pomalu připravují na další životní krok. Nahlédli do světa zodpovědnosti a práce. Získají cenné zkušenosti, naučí se hospodařit s penězi a nakonec se zapojí do nového kolektivu, který jim může přinést další přátele.

Sdílejte na: