S vinohradskou školou spolupracujeme už od roku 2016. Jak spolupráci hodnotí sami studenti a jejich učitelka?

Spolupráci naší sociální služby Tranzitní program a ZŠ a SŠ Vinohradská 54 popisuje učitelka předmětu Předprofesní příprava Mgr. Lenka Vlachová a také dva čerství absolventi vinohradské školy, se kterými jsme spolupracovali – Lenka a Michal. 

Tato spolupráce přináší pro naše žáky možnost získání pracovních a dalších kompetencí, které souvisí s „chozením do zaměstnání“.

Pracoviště jsou většinou vybírána na základě zájmů a požadavků žáků. Na pracoviště je doprovází asistenti, kteří jim v případě potřeby vypomohou radou, hledají vhodná pracovní řešení a dohlíží na celkově hladký průběh praxe. Pracoviště jsou pravidelně měněna, aby žáci získali zkušenosti z různých provozů. Toto střídání pracovišť by po studiu mohlo pomoci k lepšímu pracovnímu zařazení našich žáků. V letošním školním roce jsme bohužel nemohli využít program na 100 %, ale i přes komplikace s praxemi si každý žák vyzkoušel 2-3 pracoviště.Mgr. Lenka Vlachová, učitelka Předprofesní přípravy

V průběhu čtyř pátečních hodin Předprofesní přípravy (tento předmět je součástí vzdělávání na naší Praktické škole) odcházejí vybraní žáci na mimoškolní pracoviště, které organizace sama vyhledá. Podpoření žáci se vybírají na základě osobního zájmu o praxi a dalším kritériem je úroveň samostatnosti, pracovitosti a dalších dovedností potřebných pro úspěšné absolvování praxe. Při návštěvách na pracovištích jsem měla možnost vidět nejenom samotnou práci žáků, kvalifikovaný dohled asistentů nad žáky, ale všímala jsem si i pěkného vztahu zaměstnanců k žákům. To je určitě dobrý vklad do jejich budoucnosti.Mgr. Lenka Vlachová, učitelka Předprofesní přípravy
Zleva: poradkyně v Tranzitním programu Míša Bábiková, studentka Lenka, paní učitelka Vlachová, Lenčina maminka a poradce v Tranzitním programu Vojta Rosulek
V letošním školním roce byli podpořeni 4 žáci. U takto zařazených žáků je vidět posun v samostatnosti i ve školní práci. Někteří po letech cestování s rodiči nebo asistenty do škol získají sebejistotu a postupně se osamostatní i v této oblasti.

V organizaci pracuje hodně mladých lidí, kteří jsou našim žákům partnery, někdy i kamarády.

Spolupráci hodnotím pozitivně.Mgr. Lenka Vlachová, učitelka Předprofesní přípravy

Sdílejte na: