VZP poskytuje příspěvek na psychoterapii ve výši až 5000 Kč

V rámci zvýšení dostupnosti psychosociální podpory poskytuje Všeobecná zdravotní pojišťovna u vybraných terapeutů příspěvek až 5000 Kč.

Příspěvek mohou čerpat lidé pojištění u VZP od 7 let věku v maximálním počtu 10 sezení. Příspěvek na jedno sezení činí 500 Kč. Žádosti je možné podávat do 15. 12. 2022.

Na adrese opatrujse@vzp.cz si lze zažádat o Poukaz. První sezení je možné absolvovat až po datu vystavení Poukazu, poslední sezení u vybraného terapeuta musí proběhnout nejpozději do 30. 11. 2022.

Pro jednodušší a rychlejší komunikaci doporučuje VZP podat žádost prostřednictvím on-line formuláře, který je přístupný z aplikace Moje VZP.  Seznamte se nejprve s podmínkami pro čerpání příspěvků z fondu prevence.

Všechny potřebné informace najdete na stránkách VZP k duševnímu zdraví.

Jak jsou na tom další pojišťovny?


Článek vznikl jako součást projektu „Zdraví“, na kterém pracují sebeobhájci a pracovníci Rytmusu, jejichž záměrem je, aby lidé s mentálním postižením lépe porozuměli tématům zdraví, nemocí a prevence. Zároveň se snaží usnadnit zdravotnickému personálu komunikaci s lidmi s postižením.
 
Na www.rytmus.org/zdravi najdete více informací (nejen o psychoterapii) a výstupy projektu ve snadném jazyce.
 
Sdílejte na: