Zahájili jsme kurz Bezpečně internetem

V Sokolově jsme v listopadu zahájili kurz pro bývalé i současné uživatele služeb Rytmusu. Kurz se zaměřuje na bezpečné chování na internetu. Inspiraci jsme během tohoto roku sbírali hlavně na mezinárodním setkání projektu Be.S@fe v Portugalsku a také na semináři Člověk s postižením v síti.

Na kurzu diskutujeme o praktických zkušenostech všech účastníků s internetem a využíváme možnosti praktických ukázek. Zatím proběhly první dvě lekce kurzu, ve kterých jsme se věnovali základním pojmům. Vysvětlili jsme si, co je internet a co vše nám nabízí za možnosti. Zabývali jsme se tématem bezpečného hesla a to, jak s ním zacházet.

V Sokolově bude kurz probíhat až do konce ledna a společně s účastníky kurzu bychom chtěli vytvořit informační materiál ve snadném čtení, který by mohl být k dispozici i dalším lidem s potížemi v učení.

Sdílejte na: