All inclusive***

Cílem projektu je podpořit proces vytváření inkluzívního prostředí v České republice prostřednictvím efektivní spolupráce speciálních a běžných pedagogů. Projekt chce uvedeného cíle dosáhnout realizací několika vzájemně propojených aktivit.

  • Společné vzdělávání v praxi  – aktivita založená na propojení dvou škol (speciální a běžné), vytvoření plánu spolupráce a individuálních plánů pro žáky ze speciální školy, kteří budou mít zájem navštěvovat některé předměty ve škole běžné. Jinou podporovanou formou spolupráce mohou být i aktivity skupinové, např. zapojení celé skupiny dětí ze speciální školy do školy běžné. Hlavní sledovanou aktivitou bude společná práce učitelů a návrh smysluplných společných aktivit. Úspěšné příklady budou sesbírány a následně prezentovány. Aktivita by měla oslovit asi 50 pedagogických pracovníků.
  • Školení koordinátorů inkluze je zaměřeno na vzdělávání pedagogických pracovníků. V průběhu trvání projektu se uskuteční kurz pro 25 – 30 budoucích koordinátorů inkluze, kteří budou působit na běžných základních školách, a jejich úkolem bude pečovat o kvalitu inkluzívního vyučování. V projektu nebudou vytvářeny nové pozice, účastníky mohou být speciální pedagogové, kteří již v běžných základních školách pracují, stejně tak jako další pedagogičtí pracovníci běžných škol. Školení by mělo pomoci připravit tyto učitele na přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, především prostřednictvím dodání potřebných informací, seznámení s novými metodami a nástroji, které byly vytvořeny právě pro potřebu podpory inkluze. Kurz se bude konat v rozsahu 10 dvou denních setkání vždy 1x za měsíc.
  • Volitelný seminář pro studenty pedagogických fakult v Praze, Olomouci nebo Brně. Seminář bude určen studentům speciální i primární pedagogiky a jeho cílem je opět podpořit proces vzájemné spolupráce a spoluvytváření. Dalšími účastníky semináře budou rovněž mladí lidé s mentálním nebo jiným zdravotním postižením. Studenti budou mít možnost přímé spolupráce s těmito lidmi, budou moci společně zažít učení i naučit se metody, které prozatím na českých fakultách chybí (např. metody Plánování zaměřené na člověka). Studenti budou moci v praxi využít poznatky speciálních metod, které studují na fakultě.
  • Týden pro inkluzi – celonárodní osvětové akce na podporu inkluzívního vzdělávání.
  • Pořádání kolokvií – setkávání speciálních a běžných učitelů základních škol s cílem vyměnit si zkušenosti při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách, vzájemně se inspirovat a motivovat. Příklady prezentované na kolokviích budou dále publikovány a šířeny mezi pedagogy.

Všechny projektové aktivity by měly mít vliv asi na 200 pedagogických pracovníků, 30-40 studentů – budoucích pedagogů.

Doba trvání : od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014

Kontaktní osoby:

Pavla Baxová pavlab@rytmus.org
Kateřina Mudříková katerina.mudrikova@rytmus.org
tel.: 224 255 819, 737 248 459

Realizaci projektu umožnila finanční podpora nadace Open Society Foundations.

Sdílejte na: