Hledali jsme a našli pracovní místa pro lidi s postižením v oáze chutí všech koutů světa

V létě 2014 oslovila pracovní konzultanta Podporovaného zaměstnávání firmu TITBIT. Hledala zaměstnání pro uživatele služby Emila, který tou dobou práci sháněl. Spolupráce s firmou TITBIT byla zpočátku sice pozvolná, ale nakonec úspěšná.

Trvalo to přesně rok, než domluvili vhodné pracovní pozice v oslovené firmě a vložili se do toho naplno.

„Když jsem poprvé přišla do TITBITU, slyšela jsem jen samé: To asi nepůjde. To nebude moc vhodné, tady je hrozně rychlý a rušný provoz.“ Říká pracovní konzultantka Markéta. Společně s paní Martinou Bílkovou z personálního oddělení se nedaly odradit a prošly celý provoz. Zjišťovaly, jaké pozice jsou či nejsou vhodné. Podnikly rychlý audit a obavy se začaly rozplývat. Ukázalo se, že některé pozice by se daly upravit, že by bylo možné vytvořit nové pracovní místo a také se objevila možnost obsadit jednu stávající pozici. Proběhly pracovní pohovory, práce na zkoušku a zaměstnání bylo na světě. Díky otevřenosti paní Bílkové se podařilo Emila zaměstnat. V TITBITU začal skládat krabičky na ovoce a zeleninu. Po půl roce je v práci zcela samostatný. Protože se to všem stranám zalíbilo, vytvořil TITBIT další pozici v úklidu, kde několik měsíců pracoval Krischan, než odjel do Skandinávie.

Musím potvrdit slova slečny Markéty, která podporu při hledání práce Emilovi poskytovala. Na začátku jsme si neuměli představit, jak by v naší společnosti mohl pracovat člověk se zdravotním omezením. Zabýváme se dovozem a distribucí exotického ovoce a zeleniny, čerstvých bylin a koření. Máme chlazený provoz, velké haly, práce je fyzicky náročná a pracovní tempo velmi rychlé. Po několika společných schůzkách jsme ale našli možnost vhodného pracovního místa. Ráda bych za společnost TITBIT Markétě poděkovala za opravdu skvělou spolupráci při zapracování Emila a jeho začlenění do týmu. Myslím, že to má velmi pozitivní vliv na jeho kolegy a Emila berou jako sobě rovného. Emil je vždy pozitivně naladěn a to přenáší na své kolegy, což je velmi dobrý přínos pro přátelskou atmosféru v týmu“ Říká Martina Bílková z TITBITu. Paní Bílková také doporučuje firmám spolupráci s Rytmusem vyzkoušet a snažit se najít uplatnění pro lidi s postižením. Kromě finančních výhod to přináší nové poznatky v oblasti zaměstnávání. Rytmus si pochvaluje pro jeho profesionální a zároveň lidský a rozumný přístup.

Sdílejte na: