Jak jsem se díky Rytmusu naučil hospodařit

Do kurzu jsem se přihlásil, abych se zdokonalil ve znalostech a zkušenostech s penězi, s mým rozpočtem. Měl jsem vlastní způsob, jak jsem to dělal a chtěl jsem se naučit jinak nebo spíš přehledněji si spočítat peníze.

Chtěl jsem se naučit udělat si vlastní rozpočet tak, abych taky ukázal mámě, že umím hospodařit. Měl jsem na začátku svoji vlastní tabulku, ve které jsem se trochu ztrácel. Naučil jsem se jednodušší orientaci v penězích. S pomocí Markéty jsem si vytvořil jednodušší a přehlednější tabulku. Získal jsem celkový přehled o mém finančním stavu. Nejdříve jsem si dělal rozpočet třeba v půlce měsíce a pak jsem si to dohledával. Teď si dělám rozpočet vždycky po výplatě, abych měl lepší představu, kolik můžu utratit peněz. Uprostřed měsíce si taky umím spočítat, kolik mi zbývá do výplaty peněz.

„Mirek přišel do kurzu s tím, že by se chtěl naučit spočítat si peníze, aby věděl, kolik mu zbývá do výplaty. Začali jsme pracovat s tabulkou, kterou měl k dispozici a upravili jsme ji. Doplnili jsme ji o konkrétní příjmy a výdaje. A protože je Mirek zdatný na počítači, tabulku jsme předělali do Excelu. Mirek si tam zadal funkce, takže příjmy a výdaje se mu počítají samy. Na závěr si manuálně spočítá, kolik peněz může utratit každý den. Toto nyní svede i uprostřed měsíce.“ Dodává lektorka kurzu Hospodaření s penězi Markéta Blahetková

Sdílejte na: