Jak vypadá konec školního roku v Tranzitním programu?

Měsíc červen přináší do Tranzitního programu jedinečnou atmosféru. Na závěr školního roku máme příležitost bilancovat a prožíváme takový malý silvestr. Vedoucí firem totiž hodnotí spolupráci se studenty, kteří u nich absolvovali praxi. My ve spolupráci se studenty, rodiči a pedagogy můžeme na základě tohoto hodnocení lépe plánovat další rozvoj a podporu pro mladé lidi.

Praxe je pro naše studenty velmi často místem, kde se cítí opravdu spokojeni. Někteří si tolik zamilují pracovní prostředí, že se ochotně angažují v pomoci na pracovišti i během svých letních prázdnin. A někteří jsou dokonce odměněni nabídkou placené brigády. Je to pro ně nejen obrovská zkušenost, ale také první krok do světa placené práce. Pro další kariérní růst studentů je pak zásadní právě zpětná vazba od jejich vedoucích. Ne vždy je lehké hodnocení přijmout, ale když se to člověk jednou naučí, může z toho jedině profitovat.

Součástí bilancování jsou také společná setkání ve školách s pedagogy a rodiči, která zase slouží k reflexi dosažených výsledků studentů a plánování dalších kroků pro jejich rozvoj. Tato zpětná vazba nám ukazuje, že již po prvním(!) roce, kdy je student zapojen do Tranzitního programu, je vidět značný posun směrem k samostatnosti, svobodnějšímu a odpovědnějšímu rozhodování a lepší komunikaci. 

Děkujeme všem studentkám a studentům, zástupcům firem, pedagogům a rodičům za jejich účast, podporu a spojenectví. Ukazuje se, že studenti, kteří projdou Tranzitním programem, jsou motivovaní, angažovaní a přinášejí pozitivní energii na pracoviště! 

Sdílejte na: