Studenti s postižením strávili inspirativní odpoledne se seniory z Domova Sue Ryder

V létě nabízíme studentům z Tranzitního programu možnost zpestřit si prázdniny. S naší pomocí mohou absolvovat praxe a získávat nové zkušenosti nebo chodit na brigády a přivydělat si. Letos nás těší zájem i o skupinová vzdělávací setkání – job kluby.

V rámci letních job klubů se mohou jejich účastníci podívat na různá pracoviště, včetně chráněných. Dozvídají se, jak to v jednotlivých firmách funguje a jaká je pracovní náplň jejich zaměstnanců. Některé činnosti si mohou dokonce sami vyzkoušet. 

Jedním z míst, které studenti díky job klubu v červenci navštívili, byl i domov pro seniory Sue Ryder. V tomto případě jsme chtěli studenty nejen seznámit s pracovištěm, ale také s nimi otevřít témata stáří v koloběhu života, mezigeneračního setkávání a dobrovolnictví. Kromě komentované prohlídky domova na studenty čekala příležitost aktivně se zapojit do jeho chodu – společně s obyvateli domova upekli housky. Po celé odpoledne vládla přátelská atmosféra plná povídání, smíchu a nadšení z pomoci druhým. Náš cíl propojit a sblížit generace se povedl na jedničku. 

Studenti opouštěli domov plní dojmů. Teď už zbývá jen vše absorbovat, nechat se zážitky inspirovat a třeba se odhodlat k nějaké změně či posunu ve svém vlastním životě. Moc děkujeme vedoucí terapeutické péče Zuzaně Jasenkové a všem dalším pracovníkům a obyvatelům domova za vřelé přijetí a milé odpoledne!

Sdílejte na: