Job kluby pomáhají mladým lidem se zdravotním postižením uspět na otevřeném trhu práce

Úspěšný vstup na pracovní trh začíná na Job klubech! Jde o součást Tranzitního programu, kde studenti se zdravotním postižením získávají informace potřebné pro své budoucí pracovní uplatnění. 

Mladí lidé se zdravotním postižením (zejména mentálním), kteří navštěvují střední praktické školy či učiliště, mohou v Rytmusu využít služeb Tranzitního programu. Hlavním pilířem programu jsou praxe ve firmách na otevřeném trhu práce, během nichž mají studenti možnost vyzkoušet si různé profese a ujasnit si, jakému povolání se chtějí po ukončení studia věnovat. 

Kromě praxí tvoří Tranzitní program i tzv. Job kluby, které probíhají jednou týdně a studenti tu společně hovoří o tématech souvisejících s pracovním trhem. Účastníci se v rámci Job klubů mimo jiné dozvídají, jaký je rozdíl mezi praxí a prací, jak jim mohou pomoci pracovní asistenti či jaká mají po nástupu do zaměstnání práva a povinnosti. Nedílnou součástí je také rozvoj komunikačních dovedností, které mladým lidem s postižením pomáhají začlenit se do pracovního kolektivu. 

Koncepčně je Job klub připraven tak, aby témata na sebe navazovala a nenápadně se opakovala. Studenti díky tomu dostávají pod kůži teorii, jejíž části si hned mohou ověřit v terénu na svých každotýdenních praxích. Mladí lidé si toho spoustu ukotví a pak se jim snáze hledá i vnitřní motivace, která je tolik potřebná pro úspěšné zvládnutí úkolů v budoucím zaměstnání.Veronika Veselá, vedoucí Tranzitního programu v Praze

V rámci jednotlivých setkání studenti sdílejí i své zážitky a zkušenosti z právě probíhajících praxí, diskutují o nich a vzájemně se podporují. Díky účasti na Job klubech ale také mladí lidé navazují nová přátelství a setkávají se svými vrstevníky mimo školní prostředí. Příjemná a neformální atmosféra přispívá k tomu, že se studenti na setkání vždy těší.

Po absolvování Job klubů a Tranzitního programu jsou mladí lidé se zdravotním postižením vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými pro vstup na otevřený trh práce. V budoucnu tak nemusí být závislí na sociálním systému, ale naopak se mohou stát dobrými zaměstnanci a zařadit se do běžného pracovního prostředí. 

 

Sdílejte na: