Ke Dni lidských práv jsme spustili web umluva.cz

Dlouhodobě se zaměřujeme na implementaci práv vyplývajících z Úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením. Proto máme radost, že právě dnes, ke Dni lidských práv, můžeme představit nový web www.umluva.cz

Účelem webu je především zpřístupnění a posílení informovanosti o mezinárodní Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Zaměřuje se především na příklady z praxe z českého prostředí a relevantní texty ve snadném čtení.

Web je zpracován v jednoduchém stylu proto, aby byl co nejvíce přístupný i lidem, kteří mají se čtením a porozuměním textu potíže. Aktuálně je na webu k dispozici těchto pět článků Úmluvy:

Další články budeme postupně doplňovat a ty stávající aktualizovat.

Na vytváření webu a vybírání informací ke zveřejnění se podílí redakční rada složená ze sebeobhájců a právniček naší organizace. Na obsahu zároveň spolupracujeme se SPMP ČR.

 

 

Web vznikl za podpory hlavního města Prahy. Děkujeme!

 

Sdílejte na: