Sebeobhájci jsou lidé s potížemi v učení, kteří chtějí sami pomáhat, předávat svoje zkušenosti a stali se spolupracovníky Rytmusu. Pomáhají na různých akcích a projektech a podílí se na chodu organizace. Někdy jde o dobrovolnou činnost, jindy o placenou práci.

Co sebeobhájci konkrétně dělají?

 • Vzájemně se podporují, zkušenější pomáhají mladším.
 • Prezentují svoje zkušenosti s běžným životem a se službami Podporované zaměstnáváníTranzitní program a Podpora samostatného bydlení na kurzech, ve školách, snídaních se zaměstnavateli, konferencích a dalších akcích.
 • Mluví o svých zkušenostech a naší skupině sebeobhájců doma i v zahraničí.
 • Účastní se strategických dní organizace, přispívají svým pohledem.
 • Pomáhají s hodnocením našich služeb – rozhovory s uživateli.
 • Pomáhají na akcích Rytmusu: workshopech a konferencích, např. v recepci, v šatně, s přípravou pohoštění a úklidem, rozdávají letáky.
 • Účastní se předávání cen Stejná šance – zaměstnavatel roku, kde předávají květiny a další ceny.
 • Pomáhají při akci Týden pro inkluzi.
 • Hodnotí kvalitu sociálních služeb v pobytových zařízeních.
 • Překládají důležité dokumenty a různé texty do srozumitelného Snadného čtení.
 • Zapojují se do pomoci ve svém okolí (pomoc přírodě apod.)
 • Vzdělávají se na různých kurzech.

Pravidelné schůzky

Sebeobhájci se schází jednou za 14 dní. Pracují na různých tématech. Zlepšují fungování skupiny a vymýšlí výlety. Když má někdo narozeniny nebo svátek, slaví, posedí a popovídají si. Sami si schůzku organizují, mají rozdělené role – kdo se postará o občerstvení, kdo vede program apod.

V Rytmusu se na naše sebeobhájce můžeme spolehnout.