Martinova cesta za prací

Příklad dobré praxe určený převážně pro sociální pracovníky jako inspirace k využívání nástrojů přístupu zaměřeného na člověka (PCP) v kombinaci s dalšími metodami v podporovaném zaměstnávání.

Martina při hledání práce doprovázela pracovní konzultantka v rámci poskytování služby Sociální rehabilitace formou Podporovaného zaměstnávání v období od 29. dubna 2015 do 11. listopadu 2016. Během poskytování služby využívali přístupu zaměřeného na člověka (Person Centered Planning, PCP) jakož i dalších metod.

Jak podpora při hledání práce probíhala? A co přinesla plánovací setkání?

Když jsme vytvářeli první individuální plán, Martin se rozhodl přizvat k hledání práce své blízké a kamarády.

Na schůzkách s konzultantkou si zmapoval lidi, kteří mu v životě pomáhají, vytvořil pozvánku a pozval všechny na plánovací schůzku v prostorách Gawainu, textilní dílny, kam Martin dodnes dochází. To bylo v září roku 2015. Cílem setkání bylo vymyslet, jaká práce by mohla být pro Martina vhodná a zapojit přítomné do jejího hledání. Schůzky se účastnil vedoucí a klíčová asistentka z Gawainu, klíčová asistentka z chráněného bydlení společnosti Duha, přítelkyně, kamarád – sebeobhájce, bývalá a současná pracovní konzultantka.

Martin si podle životopisu připravil na setkání flipchart s obrázky a popisky svých pracovních zkušeností a s nápady, jakou práci si představuje.

Skupina zmapovala Martinovy silné stránky. Na základě získaných informací pak vymýšlela, kde a jakou práci by mohl Martin dělat. Výstupem byl plán kdo, kdy, jak a jaké firmy osloví.

Po 4 měsících v únoru 2016 uspořádali Martin s pracovní konzultantkou druhou revizní schůzku. Cílem bylo zmapovat, co se podařilo, co ne a proč a sestavit nový plán pomoci. Jedním z úkolů bylo sepsání inzerátu a vyvěšení na Facebook Rytmusu a Gawainu.

 

Smyslem bylo oslovit co možná nejvíce lidí a tak Martin s pracovní konzultantkou sepsali informace o tom, jakou práci Martin hledá, co ho baví, připojili fotografii a požádali o pomoc s hledáním.  Pracovní konzultantka se souhlasem Martina požádala o sdílení vytvořeného inzerátu také kolegy z Gawainu, Duhy a skupiny Spolurádi, kteří Martina znají a spolupracují s ním. Ti inzerát ochotně sdíleli na svých facebookových profilech. Inzerát byl hojně sledovaný. A tak i zveřejnění dalšího inzerátu na Facebooku Rytmusu přineslo zaměstnání pro jiného člověka hledajícího práci v podporovaném zaměstnávání. Našli jsme tak nový způsob hledání práce.

Zaměstnání v kantýně firmy ARAMARK, s.r.o.

Lidé z firmy ARAMARK se účastnili Rytmusem pořádané Snídaně pro společenskou odpovědnost na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde jsme účastníky seznamovali s možnostmi zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). V ARAMARKu se poté rozhodli zaměstnat člověka se zdravotním postižením. Vytipovali klidný provoz se 2 zaměstnanci a jednoduchou pracovní činnost. Z životopisů potenciálních zájemců – lidí s postižením, je zaujal právě Martin. Pozvali ho na pohovor. Pravděpodobně k volbě přispěl i vytvořený Pracovní profil na 1 stránku s fotografií Martina, který jsme do firmy spolu s životopisem zaslali.

Na pohovoru jsme domluvili práci na zkoušku. Martin uspěl a 29. března 2016 podepsal Dohodu o provedení práce. Dohoda byla uzavřena do konce roku s pracovní dobou 2 x týdně po 3 hodinách s půl hodinovou přestávkou po každých 2 hodinách práce.

Jakou podporu bylo třeba Martinovi poskytnout k udržení práce?

Martin potřeboval pomoci s hlídáním času odchodů do práce a při cestování do práce a z práce. Klíčová asistentka z chráněného bydlení s Martinem vytipovala časy a nařídili společně 2 budíky. Jeden na vstávání a druhý na odchod z bytu. Pracovní asistenti podporovali Martina přímo při cestování. A to tak, aby poznal, kde vystoupit, přestoupit a našel pracoviště. Asi po měsíci trénování začal Martin jezdit do práce a z práce zcela samostatně a byl na pracovišti včas.

Martin nečte, nepíše, někdy předává nepřesné informace a hůře si pamatuje. Bylo tedy potřeba nastavit způsob komunikace se zaměstnavatelem. Klíčová asistentka zavedla obálku pro vzkazy (např. o plánovaném volnu, návštěvách lékaře apod.). Martinovi i zaměstnavateli tento způsob vyhovoval a dobře fungoval.

Vedoucí na pracovišti Martinovi jeho náplň práce vysvětloval, opakovaně ukazoval, co a jak dělat, na Martina nespěchal, hovořil přímo s ním, ověřoval si, jak Martin pracuje, opravoval ho předvedením činnosti a průběžně oceňoval pokroky.

Poskytování pracovní asistence, tedy podpory přímo na pracovišti, je součástí podporovaného zaměstnávání. Asistenti Martina podporovali v přímé komunikaci s vedoucím a kolegyní, která pracovala na pokladně kantýny. Martin se tak učil ptát se, říkat si o pomoc a sdělovat vše potřebné. Podporovali ho v dodržování vedoucím nastaveného systému práce, v kontrole a kvalitě odváděné práce a také ho vedli k tomu, aby si uměl všímat a nacházet si práci, šetřit vodou, optimálně plnit myčku, hlídat čistotu a uspořádání stolků a židlí.

Martin si za pomoci pracovní konzultantky vytvořil pracovní pomůcku k obsluze myčky. Se souhlasem vedoucího si jí u myčky vyvěsil. Jde o návodné fotografie k tomu, jak správně myčku plnit a co nedělat. Martinovi pomáhala, řídil se jí.

Třetí plánovací schůzka k udržení práce proběhla v červnu 2016 opět v Gawainu. Kromě lidí, kteří se účastnili první a druhé plánovací schůzky, přišly také dvě pracovnice personálního oddělení ARAMARKu. Martin všechny seznámil s tím, jakou práci si našel a co se mu tam líbí. Společně jsme mapovali, na co by si měl dát pozor a co by měl dělat, aby si práci udržel. Ze zápisu si pak s pomocí pracovní konzultantky vytvořil pomůcku: Na co si dávat pozor. Tu pak Martin poskytnul zaměstnavateli, asistentům v bydlení a v budoucnu ji může použít pro udržení práce v dalším zaměstnání.

Postupně jsme snižovali pracovní asistenci

Zpočátku měl Martin na pracovišti asistenci po celou pracovní dobu. Po uplynutí jednoho měsíce byla asistence snížena na 2 hodiny denně a po dalším měsíci na 1 hodinu 2 x týdně v různých časech. Postupné snižování přispělo k ověření toho, zda Martin zvládá začátek, konec pracovní doby, zda si umí poradit ve špičce, nebo v čase, kdy je málo zákazníků. Vše zvládal dobře. Asi po dvou měsících si vyzkoušel pracovat zcela bez asistence. Na měsíc srpen byl domluven tzv. bezkontaktní měsíc. Martin si tak vyzkoušel samostatně vše naplánované a připravené. Měsíc proběhl úspěšně a začalo se domlouvat ukončení spolupráce.

Ukončování spolupráce v Podporovaném zaměstnávání

Martin s pomocí pracovní konzultantky napsal po 3 měsíční zkušební době v nové práci na Facebook poděkování všem, kteří drželi palce nebo pomáhali práci hledat a přidal fotografie ze svého zaměstnání.

V interním časopisu pro zaměstnance ARAMARKu vyšel článek o spolupráci s Martinem. Martin byl na to patřičně hrdý.

Ukončení Martinovy Dohody o provedení práce ze strany zaměstnavatele s dobrým koncem

Firma ARAMARK dostala z pronajatých prostor kantýny, kde Martin pracoval, výpověď. V září 2016 tak byla Martinovi Dohoda ukončena.

Kolegyně z personálního oddělení ARAMARKu mu sepsala pracovní hodnocení, ve kterém popsala činnosti, které Martin vykonával a doporučila jej do obdobného provozu.

Pracovní konzultantka dostala od ARAMARKu kontakt na firmu, která měla provozovat v prostorách kantýny bistro. Martin měl velký zájem zůstat na stejném pracovišti a dělat stejnou práci. Konzultantka domluvila s novou firmou pohovor. Martin při pohovoru, kromě životopisu a pracovního profilu na 1 stránku, ukázal písemné hodnocení z ARAMARKu a své fotografie při práci v kantýně. Byl přijat. Společně s ním byla přijata i Martinova kolegyně pokladní.

11. října 2016 podepsal Martin pracovní smlouvu na dobu určitou se sociální firmou Startujeme, o.p.s.Zůstala mu stejná pracovní náplň, pracovní doba 2 x týdně prodloužená oproti té minulé o 1 hodinu. Martin vše zvládá samostatně. V případě potřeby jsou mu oporou jeho kolegové a klíčová asistentka z bydlení.

Na závěr spolupráce dostal Martin od pracovní konzultantky závěrečné doporučení, které je mu vodítkem, kdyby tápal. Spolupráce v rámci Podporovaného zaměstnávání v Rytmusu byla ukončena 11. listopadu 2016.

Sdílejte na: