Rozhodování s podporou: metodika pro podporující osoby

Metodika se snaží přiblížit, jak na podporu při rozhodování, jaké jsou její hlavní formy a na co se při jejím poskytování člověku s mentálním postižením zaměřit. Je určená všem, kteří pomáhají při rozhodování člověku s postižením. Především tedy blízkým osobám, opatrovníkům a poskytovatelům sociálních služeb.

Sdílejte na: